Rederi med blodrødt regnskab: RAL indkasserer økonomisk lussing

Royal Arctic Line kom ud af 2022 med et underskud på 96 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende men acceptabelt, da der er tale om en overgangsperiode, siger direktør og bestyrelsesformand.

Royal Arctic Line (RAL) havde ventet et underskud i 2022, men underskuddet blev næsten dobbelt så stort som forventet.

Det selvstyreejede rederi havde forudset et underskud på 55-56 mio. kr., men resultatet er landet på et minus på 96,2 mio. kr. Det viser selskabets årsrapport, der er blevet offentliggjort i forbindelse med RAL's generalforsamling mandag.

Ifølge rederiet skyldes underskuddet, at 2022 var et overgangsår fra egen terminaldrift i Aalborg Havn til køb af terminalydelser i Aarhus havn.

I den forbindelse har RAL på samme tid haft udgifter til Aalborg Havn og opstartsomkostninger til den nye drift i Aarhus Havn i en overgangsfase på cirka et halvt år.

Dobbeltdrift og fratrædelsesordninger tynger

Dobbeltdriften har betydet en merudgift på 20-25 mio. kr., vurderer RAL

Rederiet oplyser også, at i forbindelse flytningen fra Aalborg Havn påtog Royal Arctic Line sig engangsomkostninger på 30 mio. kr. til blandt andet fratrædelses- og fastholdelsesordninger til opsagte medarbejdere samt nogle flytningsomkostninger i forbindelse med ophør af lejemålene hos Port of Aalborg.

- Isoleret set er 2022 resultatet naturligvis ikke tilfredsstillende, men i lyset af at forsyningssikkerheden ikke blev påvirket, og at vi opnåede en respektfuld overgang til det nye system efter næsten 50 år i Aalborg, så betragtes de enkeltstående effekter som acceptable, skriver bestyrelsesformand Pâviâraq Heilman og direktør Verner Hammeken om 2022-resultatet.

RAL's ledelse forventer overskud på bundlinjen i 2023, hvor resultatet forventes at lande i niveauet 15 mio. kr. Forventningen om overskud bunder blandt andet i de fragtstigninger på eksportgods, som RAL under store protester fra fiskeribranchen har gennemført efter godkendelse fra Naalakkersuisut.

Omsætning og godsmængder steg

Med hensyn til omsætningen, så steg den i 2022 til 1.166 mio. kr. fra 1.054 mio. kr. i 2021.

Det er en stigning på i alt 122 mio. kr., men rederiet fortæller, at stigningen hovedsageligt skyldes, at der i 2022 blev opkrævet 123 mio. kr. i olie- og valutatillæg sammenlignet med 36 mio. kr. i 2021.

- Meropkrævningen modsvares af den tilsvarende stigning på 87 mio. kr. i omkostningerne relateret til bunkers (brændstof til skibe, skriver RAL.

Godsmængderne er i løbet af 2022 samlet set steget med 2,4 procent sammenlignet med 2021.

Udskiftning i bestyrelse

Under mandagens generalforsamling blev der skiftet ud på en enkelt post i bestyrelsen, da Heiðrún Jónsdóttir havde valgt at trække sig.

Naalakkersuisut har valgt CEO i Copenhagen Malmö Port, Barbara Scheel Agersnap, til erstatning og nyt medlem af RAL's bestyrelse.

Powered by Labrador CMS