Rapport: Stor mangel på kvalificeret arbejdskraft i fiskeindustrien

Hvis Grønland på sigt skal besætte flere stillinger i fiskeriet med hjemmehørende arbejdskraft, skal der tiltrækkes flere til de fiskerirelaterede uddannelser, konkluderer arbejdsgruppe.

For de havgående trawlere er en stor udfordring mangel på lokal uddannet arbejdskraft, står der i arbejdsgruppens rapport.

Hvordan kan grønlandske medarbejdere udfylde så mange stillinger i fiskeriet som overhovedet muligt og derved bidrage til at udvikle erhvervet til gavn for landet?

Det spørgsmål har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Selvstyret, fiskerierhvervet, uddannelsessektoren og fagforeningen SIK arbejdet indgående med.

Rapporten udspringer blandt andet af et naalakkersuisoq-besøg på Royal Greenlands fabrik i Maniitsoq tilbage i 2021, "hvor der var et meget lavt fremmøde blandt medarbejderne med økonomiske følger for fabrikken og samfundet."

Arbejdsgruppen konkluderer, at det er en kompleks problemstilling, for der er mangel på arbejdskraft på flere fronter i fiskeriet - ikke kun på fabrikkerne:

Flere problemstillinger

- For de landbaserede fiskefabrikker, er udfordringen en stor mangel på stabil arbejdskraft, der bl.a. bunder i en høj grad af ufaglærte medarbejdere. For de havgående trawlere er en stor udfordring mangel på lokal uddannet arbejdskraft.

- Fabrikkerne har især brug for specialiseret arbejdskraft, der kan varetage de vigtigste funktioner på et fiskefartøj. Vejen til disse stillinger er lang, og kræver dygtige personer, står der i arbejdsgruppens rapport.

Graf fra arbejdsgruppens rapport om beskæftigelsen i fiskeriet.

Ifølge rapporten er 17 procent af den grønlandske arbejdsstyrke i øjeblikket beskæftiget i fiskeriet, men mellem 300 og 400 personer menes at være "ikke-lokale".

Noget af det som kan og bør ske er, at der skal tiltrækkes flere studerende til de fiskerirelaterede uddannelser, som allerede er etableret her i landet.

Der uddannes for få

Uddannelsernes kapacitet bliver nemlig ikke udnyttet fuldt ud, har arbejdsgruppen fundet ud af:

- Der udbydes i forvejen en del fiskerirelaterede uddannelser i Grønland. Disse formår dog ikke at tiltrække det nødvendige antal af studerende, selvom brancheskolerne besidder kapaciteten. Der uddannes for få, i forhold til det behov der er på arbejdsmarkedet, skriver arbejdsgruppen i sin rapport.

Generelt anbefaler arbejdsgruppen, at der indsamles andnu mere data, samt at der sker en konstant monitorering af fiskeriets behov for arbejdskraft, så der kan være en løbende udvikling af fiskerirelaterede uddannelser i Grønland.

I en pressemeddelse skriver Naalakkersuisut, at rapportens anbefalinger skal implementeres over de næste år, for at sikre den fortsatte udvikling af fiskeriet.

Arbejdsgruppens anbefalinger:

  • Langsigtet uddannelsesplanlægning, hvor der bl.a. nedsættes en branchegruppe som et rådgivende organ
  • Forbedret indsamling af data
  • Promovering af de fiskerirelaterede uddannelser og fiskeriets karrieremuligheder
  • Udvidelse af kapaciteten på de eksisterende fiskeriuddannelser
  • Kompetenceudvikling inden for fiskeriet
  • Aftale med Søfartsstyrelsen om sønæringsbeviser

Ifølge arbejdsgruppen kan nogle af dens anbefalinger allerede sættes i gang i 2023, med finansiering fra finansloven for 2023. Andre anbefalinger kræver finansiering fra finansloven for 2024, da det handler om gennemgribende uddannelsesplanlægning.

Powered by Labrador CMS