Rapport fra Kommune Kujalleq: Lufthavn i Qaqortoq kan betale sig

En rapport udarbejdet af KPMG for Kommune Kujalleq forudser en samfundsmæssig gevinst ved en lufthavn i Qaqortoq, Desuden ventes en kraftig turisttilstrømning til området, hvis man bygger en nordatlantisk lufthavn Qaqortoq

Kommune Kujalleq har fået konsulentvirksomheden KPMG Advisory i Island til at udarbejde en rapport, der viser, at det kan betale sig at bygge en lufthavn i Qaqortoq.

Konsulenterne fra KPMG har regnet sig frem til, at en lufthavn i Qaqortoq med en 1.500 meter bane vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 47 millioner kroner.

Servicekontrakter og kortere rejsetid

Gevinsten kommer fra et estimat af de sparede omkostninger til tilskud i forbindelse med servicekontrakterne og den sparede tid ved de hurtigere forbindelser. Og gevinster overstiger altså omkostningerne ved at bygge og drive lufthavnen med 47 millioner kroner.

Forudsætningen er dog, at Narsarsuaq bliver nedgraderet til heliport - ellers er overskuddet væk. Der er ikke indregnet indirekte gevinster som en stigning i antallet af turister.

KPMG har ikke kunnet indregne omkostningerne for en fraflytning fra Narsarsuaq.

Modsat vurderer KPMG, at det vil koste 31 millioner kroner at fortsætte med Narsarsuaq. Omkostningerne opstår fordi de skønner, at drift og vedligeholdelse vil koste 31 millioner kroner. Samtidig kan de i sagens natur ikke indregne gevinster fra besparelser på servicekontrakter og kortere rejsetid.

Turisme

KPMG har også regnet på de mere indirekte effekter af en lufthavn i Qaqortoq. Og hvis rapportens konklusioner står til troende, så kan det bedst betale sig at bygge en nordatlantisk lufthavn med en bane på 1.500 - og altså ikke en regional lufthavn, som forudsat i lufthavnspakken. Den skal have mulighed for direkte forbindelse til Island, Nordeuropa samt østlige Canada og New England-staterne i USA i sommersæsonen.

Gør man det, tror KPMG på, at Sydgrønland kan opleve en vækst i turismen, som den Færøerne har set, hvor den har ligget på 7,5 procent om året - eller endda 22 procent som på Island. KPMG begrunder ikke præcist, hvad de baserer den antagelse på.

Borgmester Kiista P. Isaksen (S) er ikke overraskende begejstret over den undersøgelse, som hun har bestilt.

- En lufthavn i Qaqortoq vil uden tvivl skabe grundlaget for vores mål om en mere selvbærende kommune, der opnås gennem økonomisk vækst i Sydgrønland. Analysen konkluderer, at en lufthavn i Qaqortoq også vil have positiv effekt på befolkningsudviklingen i Kommune Kujalleq, der har været kraftigt faldende i de sidste 10 år, eftersom den vil medføre nye arbejdspladser, skriver hun i en pressemeddelelse.

Powered by Labrador CMS