Rapport: For mange unge står uden arbejde

Alt for mange unge kommer ikke i gang med en uddannelse og bliver derfor ikke aktive på arbejdsmarkedet. Dette er et stort problem, fastslår en ny 51 sider lang rapport om det grønlandske arbejdsmarked.

Ungdomsledigheden koster samfundet dyrt i mangel af skatteindtægter, samtidig med at det øger udgifterne til offentlige ydelser, fremgår det af en rapport, som naalakkersuisoq Jess Svane har offentliggjort.

Det grønlandske arbejdsmarked er udfordret på flere fronter, fastslår ”Arbejdsmarkedsredegørelse 2022”, som Jess Svane, naalakkersuisoq for Sociale Anliggender, Familier, Arbejdsmarked og Indenrigsanliggender, netop har udsendt.

Jess Svane fastslår indledningsvis i rapporten, at ”arbejdet med at styrke arbejdskraften er en vigtig samfundsopgave”. Han peger specifikt på, hvor vigtigt det er, at unge hurtigere kommer igennem en uddannelse.

- Der er mange studenter, som er i beskæftigelse, uden at de er kommet videre i uddannelsessystemet. Derudover er der også nogen, som hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse, lyder det bekymret fra Jess Svane.

Rapporten konstaterer, at ”uddannelsesniveauet er stigende”, men ”fortsat lavt”.

- Det er et særligt problem, da forskning viser, at faglærte og videreuddannede medarbejdere generelt er mere stabile og fleksible end ufaglærte, fremgår det, og hvor det i samme åndedrag bliver fastslået, at det moderne arbejdsmarked kræver flere uddannede medarbejdere.

Dyrt for samfundet

Det påpeges, at ungdomsledigheden koster samfundet dyrt i mangel af skatteindtægter, samtidig med at det øger udgifterne til offentlige ydelser.

Unge, der ikke er i enten arbejde eller uddannelse betegnes i rapporten som ”en tragedie for den enkelte og dennes familie og omgangskreds”.

Jess Svane understreger, at der er al mulig grund til at prioritere udfordringerne, som omgærer det grønlandske arbejdsmarked.

- For hvis der ikke bliver gjort noget, så skubbes byrden ud i fremtiden, lyder det advarende fra Jess Svane, der pointerer, at ”mennesket er samfundets vigtigste ressource”.

Det er ikke alene virksomheder, som har svært ved at rekruttere arbejdskraft. Det gælder også de offentlige institutioner. Samtidig er det en udfordring for arbejdsgiverne at ”fastholde” arbejdskraften.

Nedslag i rapporten

Følgende nedslag i rapporten illustrerer nogle af de mange udfordringer, som samfundet står med:

  • Befolkningen bliver senere færdiguddannet
  • Udvandringen er højere end indvandringen
  • Efter flere års fald i registrerede arbejdssøgende er udviklingen nu stagneret
  • En del mindre byer oplever relativ stor arbejdsløshed og enkelte byer meget høj arbejdsløshed
  • Mangel på kvalificeret arbejdskraft vil formentlig berøre produktiviteten og udfordre Grønlands økonomiske situation på sigt

Læs hele rapporten her

Powered by Labrador CMS