Prisundersøgelse: Ingen overnormale fortjenester

Forbruger og konkurrencestyrelsen er nu kommet ud med en dugfrisk undersøgelsesresultat på dagligvarepriser. Resultatet indikerer, at Grønland er sluppet billigere end Danmark og Europa, samt at butikkerne i landet ikke indhøster overnormale fortjenester.

- På baggrund af de indhentede data fra Grønlands Statistik og Eurostat har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen ikke fundet indikation på overnormal fortjeneste, som kunne tyde på, at der sker misbrug af dominerende stilling eller koordination af priserne på fødevarer i Grønland, lyder det blandt andet fra forbruger- og konkurrencestyrelsen.

Mange borgere har igennem længere tid klaget over stigende dagligvarepriser og mange har henvist til, hvordan dagligvarepriserne tager indhug i deres rådighedsbeløb, når alle faste udgifter er blevet betalt.

Men forbruger- og konkurrencestyrelsen, der har foretaget en undersøgelse af dagligvarepriserne, baseret på Grønlands Statistiks tal samt Erurostat, konkluderer at:

  • Overordnet er forbrugerpriserne i Grønland steget markant mindre end i Danmark og EU som helhed.
  • Fødevarepriserne i Grønland, Danmark og EU har stort set udviklet sig parallelt.
  • Der kan påvises klare tegn på, at den afgiftsnedsættelse på udvalgte kødvarer, som trådte i kraft pr. 1. januar 2023, er kommet forbrugerne til gavn.
  • Der er ikke fundet indikation på overnormale fortjenester, som kunne tyde på, at der sker misbrug af dominerende stilling eller koordination af priserne på fødevarer i Grønland.

Her er en illustration af dagligvareprisernes udvikling i Grønland, Danmark og Europa:

Politiske beslutninger begrænser inflationen

Ifølge forbruger- og konkurrencestyrelsen har nogle politiske beslutninger hjulpet til med at holde inflationens påvirkninger nede.

Det drejer sig blandt andet om frysning af huslejepriser og fjernelse af kødafgift, samt KNI's mangeårige aftale om olie- og dieselprodukter. Polaroil, som er en del af KNI koncernen, har forsyningspligt til levering af olie- og dieselprodukter til Grønland i henhold til en servicekontrakt om forsyning med flydende brændstoffer. Denne aftale sluttede i 2023.

Til trods for disse prisnedsættende tiltag, henviser forbruger- og konkurrencestyrelsen til Økonomisk Råds forudsigelse i sin konjunkturanalyse, at inflationen i Grønland for hele perioden 2023- 2024 kan blive ca. 7 procent. Dermed er der udsigt til stigninger i forbrugerpriserne i 2023-24.

Sådan ser prisudviklingen på udvalgte dagligvarer ud:

Powered by Labrador CMS