Polar Seafood: Hvorfor skal vi stækkes?

For første gang siden udkastet til ny fiskerilov blev sendt i høring, udtaler Polar Seafoods Miki Brøns og Bent Salling sig offentligt.

Miki Brøns og Bent Salling ser frem til en ny fiskerilov og vil gerne bidrage på en konstruktiv måde, så loven bliver til gavn for samfundet.

Udspillet til ny fiskerilov lægger op til, at Polar Seafood skal afgive en betydelig indflydelse inden for landets vigtigste erhverv: fiskeriet.

Men hvorfor?

Det spørgsmål kan de to direktører og medejere af Polar Seafood, Miki Brøns og Bent Salling, ikke lade være med at stille i dette interview med Sermitsiaq.AG.

- Vi er grønlændere, og virksomheden har altid haft et fokus på at blive bedre, mere effektiv og via partnerskaber hjælpe erhvervet videre med know how og investeringer til gavn for samfundet, siger de samstemmende.

Hvad er galt?

- Vore fædre har i alle årene investeret og reinvesteret selskabets overskud i nye trawlere og optimeret, hvor vi kunne. Hvad pokker er der galt i det? Vi har jo puttet de tjente penge i selskabet og i investeringer i Grønland, siger de to Polar Seafood-direktører og henviser til fakta:

- Alene i 2021 formåede selskabet via afgifter, selskabs- og indkomstskatter at yde et bidrag til samfundet på 445 millioner kroner. Hertil masser af beskæftigelse og store eksportindtægter for landet. Det havde jo ikke været muligt, hvis udkastet til ny fiskerilov havde været virkelighed for få årtier tilbage.

Ejerskab og kvoteloft

Uddrag fra bemærkningerne til den nye fiskerilov:

”Den nye metode til opgørelse af ejerskab i rejefiskeriet og et kvoteloft på 20% medføre, at Polar Seafood Greenland A/S skal sælge aktier eller medejerskab svarende til ca. 8 % af TAC’en (ca. 8.500 tons i forhold til 2023-TAC’en for rejer). Polar Seafood A/S ejer ikke direkte mere end kvoteloftet på 20%, men har medejerskab i andre selskaber, som man skal afstå medejerskab af”.

”Der indføres et personligt kvoteloft på 10 % for ejerskab i alle fiskerier med IOK. I det personlige kvoteloft tæller nær familie, så som forældre, børn, ægtefæller og søskende, som en enkelt person. Det personlige kvoteloft vil have konsekvenser for tre familier, der alle ejer mere end det personlige kvoteloft giver mulighed for.”

De ønsker ikke at kaste med mudder eller brænde fiskerilovsforslaget af i al offentlighed, som nogle fiskere i Maniitsoq til nogens forargelse gjorde for et par uger siden. Dertil banker deres hjerte alt for meget for Grønland, hvor det at skabe verdens mest effektive fiskeri i Arktis, kun kan ske via en konstruktiv dialog, ”som er fakta- og ikke følelsesbaseret”, som de udtrykker det.

Uholdbar situation

- Ja, vi ønsker oprigtigt at bidrage positivt til at få formet en ny fiskerilov, som hele erhvervet har ventet på. Det har nemlig været uholdbart, at der i så mange år har været usikkerhed om, hvilke rammer der skulle gælde. Usikkerheden er gået ud over investeringsmulighederne. Stabile og kendte rammer er en forudsætning for vækst og fremgang, så samfundet får mest muligt ud af de ressourcer, som ligger derude i form af fisk og rejer, siger Miki og Bent.

Nøgleordet, er efter deres mening at tilgå en forandring af rammerne for erhvervet på en ”konstruktiv” måde.

De erkender, at Polar Seafood igennem årene på en eller anden måde må have svigtet, når visse dele af samfundet og politiske partier anser Polar Seafoods position for problematisk.

For er det jantelov, brødnid eller… Ja, hvad skyldes forargelsen over, at det største privatejede selskab står nævnt ved navn i bemærkningerne til lovforslaget, og hvor en essentiel del handler om at sprede ejerskabet til fiskeriet på bekostning af et effektivit fiskeri.

Konstruktiv dialog

- Vi er fuldt ud bevidste om, at vi må i gang med at agere på tidsånden, hvor åbenhed og transparens er kodeordene. Det skal der ikke herske tvivl om. Og det er vi begge enige om står højt på dagsordenen, fastslår de.

- Høringssvar er sendt til fiskeridepartementet. Vi respekterer den demokratiske proces og vil – og undskyld vi gentager os selv – gerne indgå i en konstruktiv dialog, så ændringerne ikke bliver et stort tilbageskridt for landets muligheder for at øge indtjeningen, siger de og understreger:

- Vi har som mange andre borgere et ønske om, at vi som land kan stå på egne ben. Men det kræver, at vi samarbejder og skaber de bedste rammer for, at vi har et miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt fiskeri, lyder det fra Miki Brøns og Bent Salling.

Powered by Labrador CMS