Permagreen: Kommunen fik samme tilbud som andre købere

Hvis ikke Kommuneqarfik Sermersooq havde givet tilsagn om køb af en boligblok til 99 millioner kroner, kunne Permagreen efter al sandsynlighed have afsat blokken til anden side, siger direktør.

- Kommunen er blot en af flere købere, og alle bygningerne er allerede solgt. Såfremt kommunen ikke havde købt, ville bygningen blot være blevet solgt til en anden køber, ligesom de fire andre bygninger er blevet, skriver Jeppe Bloch Steffensen i et skriftligt svar.

En forvaltningsrevision tegner et særdeles kritisk billede af Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning af boligområdet i kommunen, og et af kritikpunkterne går på, at to tidligere direktører i kommunen har presset kommunens boligselskab til at gå ind i et privat byggeprojekt.

Ifølge revisionsrapporten fra Deloitte og Iserits direktør skulle Iserit gå ind i projektet, for at entreprenøren Permagreen havde bedre muligheder for at få finansieret det samlede projekt.

Iserit-direktøren var skeptisk overfor, at Iserit skulle engagere sig, fordi boligerne var dyrere, end hvad Iserit ifølge sin egen politik måtte købe.

Direktør i Permagreen, Jeppe Bloch Steffensen, afviser overfor Sermitsiaq.AG, at den kommunale støtte var afgørende for at gennemføre projektet.

Spørgsmål: Hvorfor kunne I ikke få finansiering til jeres projekt, uden at kommunen gik med og garanterede køb på 99 millioner kroner?

- Alle bygningerne i projektet er finansieret ved salg. Kommunen er blot en af flere købere, og alle bygningerne er allerede solgt. Såfremt kommunen ikke havde købt, ville bygningen blot være blevet solgt til en anden køber, ligesom de fire andre bygninger er blevet, skriver Jeppe Bloch Steffensen i et skriftligt svar.

Ked af involvering i sagen

Deloitte konkluderer i revisionsrapporten, at den offentlige støtte kan være ulovlig erhvervsstøtte, fordi kommunen er gået ind og har støttet Permagreen med sin involvering i projektet.

Direktøren siger, at han er ked af, at Permagreen er blevet involveret i en sag, hvor der tilsyneladende er nogle forhold i kommunens administration, der ikke har været i orden, men det har virksomheden været uvidende om.

Spørgsmål: Hvad siger du til revisorens vurdering af, at der muligvis er tale om, at I har modtaget ulovlig erhvervsstøtte?

- Det kan jeg blankt afvise. Kommunen har købt 1 ud af 5 bygninger i projektet. Kommunen har købt til samme kvadratmeterpris som øvrige købere. Det vil sige markedsprisen, lyder det fra Jeppe Bloch Steffensen.

- Vi kan ikke lægge pres på myndighederne

Spørgsmål: Har I som virksomhed lagt pres på kommunen for at medvirke til finansieringen af byggeriet?

- Dette kan jeg også blankt afvise. Kommunen har fået samme tilbud som øvrige købere. Vi har som virksomhed ingen forudsætninger for at lægge pres på nogen myndigheder. Vi har alene rettet henvendelse til kommunen i forbindelse med, at vi undersøgte markedet for potentielle købere i forbindelse med opstart af projektet.

Spørgsmål: Revisor skriver blandt andet således om forløbet: "Aftalekomplekset tegner et billede af, at kommunens ledelse havde et stærkt ønske om at hjælpe entreprenøren til at kunne gennemføre projektet." Har eller havde Permagreen tætte forbindelser til kommunens daværende ledelse?

- Dette kan jeg ligeledes afvise. Permagreen har alene haft korrespondance med kommunens daværende ledelse i forbindelse med virksomhedens projekter, hvor det har været naturligt, relevant og professionelt. Jeg forstår heller ikke, hvad der menes med, at aftalekomplekset skulle tegne et billede af hjælp til Permagreen. Kommunen havde et ønske om at købe en bygning, men var ikke låst fast på en bestemt bygning i projektet. Dette afspejler aftalen, udtaler Jeppe Bloch Steffensen.

Powered by Labrador CMS