Pengetank vil overveje at gå ind i fiskeriet

Flere faktorer spiller ind, hvis det grønlandske pensionsselskab SISA Pension skal investere i det grønlandske fiskeri, som forslaget til ny fiskerilov lægger op til for at sprede ejerskabet i erhvervet.

Overordnet set er SISA Pension interesseret i at investere i det grønlandske fiskeri, oplyser SISA’s administrerende direktør Søren Schock Petersen til Sermitsiaq.AG, der imidlertid understreger, at det kun vil ske under visse forudsætninger.

- Det hele vil være forudsat, at der er et passende forhold mellem investeringsrisikoen og det forventede afkast. Det betyder, at vi vil gennemføre en grundig analyse (due diligence) af de konkrete investeringsmuligheder, vi måtte blive præsenteret for, fastslår direktøren.

Risikospredning

Han påpeger samtidig, at pensionsselskabet også bliver nødt til at ”tage højde for risikospredningen samlet set på vore investeringer”.

Han pointerer, at det er et lovforslag, der har været længe undervejs, og ”SISA afventer den endelige vedtagelse med de ændringsforslag, der måtte blive stillet”.

- Bestyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvor stor en del af de betroede midler, som vi forvalter for pensionsopsparerne, der kan placeres i fiskerierhvervet, oplyser han.

Lovens bemærkninger

I bemærkningerne til den nye fiskerilov, som er sendt i høring, skriver Naalakkersuisut:

”Ved lovforslaget gives mulighed for pensionskasser at investere i fiskeriet. Sker dette, vil det med stor sandsynlighed føre til en faktisk spredning af ejerskabet. Med bestemmelsen om, at der ved beregning af, hvorvidt et rederi eller en enkeltperson opfylder kvoteloftkravene, indgår indirekte ejerskab, det vil sige at det pågældende selskab/rederi ejer en del af et andet rederi, som er i besiddelse af kvoteandele, vil der ske overdragelse af aktier. Disse aktier vil kunne omsættes på det åbne marked, som efter de nye bestemmelser altså også omfatter pensionskasser”.

Af det seneste 2022-årsregnskab fremgår det, at SISA Pension har aktiver for knap 4,7 milliarder kroner og i ledelsesberetningen oplyser selskabet, at man ”så vidt muligt vil søge at foretage investeringer over hele landet (Grønland, red.)”. Dog bliver det pointeret:

Stabilitet nødvendig

- Vi må dog også konstatere, at der er en politisk usikkerhed forbundet med investeringer i Grønland. Som langsigtet investor har SISA brug for, at der fra politisk side lægges langsigtede planer baseret på brede forlig, der ikke ændres når regeringsmagten skifter, står der i beretningen.

Powered by Labrador CMS