Paneldebat: Fiskeriorganisationer klar til svære beslutninger

Oceans North Kalaallit Nunaat har holdt deres første konsultationsmøde om bæredygtigt fiskeri. Fiskeriforeninger er klar til smertefulde beslutninger for at sikre fiskeriet for kommende generationer.

Nikkulaat Jeremiassen fra KNAPK, Michael Skourup fra QAK og Peter Davidsen fra NTPAP holdt en paneldebat om bæredygtig fiskeri. Vi er klar på at følge svære beslutninger for at sikre fremtidig fiskeri, blev der blandt andet sagt.

Interesserede borgere og foreninger kunne tirsdag aften høre, hvor meget fiskeriforeninger og organisationer er villige til at gå med til for at få et bæredygtig fiskeri.

Oceans North Kalaallit Nunaat, der er en politisk uafhængig organisation, som arbejder for havbeskyttelse og bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer, har arrangeret sit første konsultationsmøde med paneldebat for aktører.

Paneldebattens deltagere, formand for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen, Michael Skourup fra QAK (organisation for fiskeri af skalddyr og fisk) og Peter Davidsen fra foreningen for fritidsfiskere i Nuuk, NTPAP, er alle enige om at fiskeriet skal være bæredygtigt. Hvordan dette skal gøres, har de alle hvert et bud på.

Afdelingschef for fisk og skaldyr under Grønlands Naturinstitut, Helle Siegstad fremlagde som det første, at hellefisken som bekendt er blevet mindre, men at der er en lys fremtid for fisken, hvis fiskeriet bliver reguleret.

- Vi er klar til at følge svære beslutninger i forhold til fiskeriet, hvis det kan være med til at fremme det bæredygtige fiskeri. Vi har en stor interesse i, at den næste generation også skal kunne leve af fiskerierhvervet, siger Michael Skourup fra QAK (organisation for fiskeri af skalddyr og fisk).

Andre fisk i baljen

Foreningen for fritidsfiskere i Nuuk, NTPAP, er enig i udsagnet, men påpeger, at bæredygtigt fiskeri også kan fremmes for andre fiskearter:

- For vi snakker også om økonomisk bæredygtighed for fiskeren. Hvis vi blot kigger på torsken, så er der en stor bestand, mens prisen ligger langt lavere. Hvis der kan ske prisregulering indenfor fiskeriet og bedre indhandlingsmuligheder, så vil fiskere også blive interesseret i andre fiskearter, fortæller Peter Davidsen fra NTPAP.

Naalakkersuisoq for fiskeri, Karl Tobiassen, skulle efter planen være med til debatten, men måtte i sidste øjeblik melde afbud på grund af Inatsisartut-mødet.

Paneldebatten er iværksat på baggrund af fiskerikommissionens anbefalinger og oplæg fra fagfolk.

Vejen til guldmærkatet

Blandt de emner, som panelet skulle tage stilling til er MSC-certificeret fiskeri. Peter Davidsen fra Nuuks fritidsfiskere mener at erhvervet burde have stor interesse i at sikre en MSC-certificering af indenskærs hellefiskfiskeri.

- Forbrugerne ønsker det. fiskere bør derfor have en klar interesse i at have et MSC-mærket erhverv, for derved kan de også sikre sig en bedre indtægt med mindre fangst, mener han.

For at opnå et mere bæredygtigt fiskeri, så bør hele kysten inddeles i forvaltningsområder, mener KNAPK-formanden.

- Vi har mange uudnyttede ressourcer i landet. Vi i KNAPK vil arbejde for at gøre hele kysten til en forvaltning, så ressourceforbruget kan udlignes og ikke kun være koncentreret i bestemte områder. Derved mener vi, at vi kan gøre fiskeriet bæredygtigt, siger Nikkulaat Jeremiassen.

Michael Skourup fra QAK påpeger, at arbejdet med at nå en MSC-certificering ikke kan færdiggøres indenfor kort tid, men at fiskeriaktører bør være klar til at arbejde igennem flere år for at opnå MSC-mærket indenskærs hellefisk.

Powered by Labrador CMS