Nuuk-lufthavn: Øget støj og forurening udløser ny VVM-runde

Mindre end et døgn efter at et flertal har stemt en lufthavnspakke igennem, har miljødepartementet sendt en ny VVM-redegørelse i høring i forbindelse med anlæggelsen af den nye lufthavn i Nuuk.

Kalaallit Airports har lavet så væsentlige ændringer i lufthavnsprojektet i Nuuk, at det har været nødvendigt at lave en ny VVM-redegørelse.

Nye forudsætninger

Det handler om, at forudsætningerne for støjpåvirkninger, ressourceforbrug, forurening af jord, overfladevand, spildevand og afværgeforanstaltninger nu ikke længere flugter med den tidligere VVM-redegørelse, som var i høring fra den 6. februar til 3. april 2018.

Det fremgår ikke af Naalakkersuisuts hjemmeside, hvorfor beslutningen om en ny VVM-undersøgelse først offentliggøres dagen efter, at lufthavnspakken blev tredjebehandlet og besluttet efter flere timers debat i Inatsisartut.

Borgermøde

Det oplyses, at der vil blive holdt borgermøde i Katuaq den 11. december klokken 19.00.

Departementschef Mette Skarregaard Pedersen oplyser til Sermitsiaq.AG, at man fik overdraget den nye VVM-redegørelse i onsdags, hvilket er forklaringen på, at man først i dag kan bringe nyheden og igangsætte høringsfasen.

- Vores rolle er at sikre via VVM-loven at alle miljømæssige aspekter af store anlægsprojekter bliver belyst så grundigt som overhovedet muligt. Når Kalaallit Airports har fået nye oplysninger ind i forhold til projektet, der har en afsmittende virkning på miljødelen, så er det væsentligt for os at få inddraget og vidensdelt med borgerne, forklarer departementschefen.

Støj om natten

Det er især støjgenerne, som beskrives meget mere udførligt, og som vil påvirke dele af byen. Det fremgår af, at man ikke vil foretage sprængninger i tidsrummet 22.00 til 07.00, men der vil foregå anlægsaktiviteter om natten, der vil støje.

Når VVM-redegørelsen har været i høring vil det være Naalakkersuisut, der i sidste ende skal beslutte om de nødvendige afværgeforanstaltninger etc er tilstrækkelige af hensyn til miljøet og borgere, der måtte være påvirket af det store projekt.

- Vi lægger stor vægt på, at borgerne er informeret så godt som overhovedet muligt, hvilket har resulteret i, at der også laves et borgermøde om den nye VVM-redegørelse, siger Mette Skarregaard Pedersen.

Sermitsiaq.AG har forgæves forsøgt at få en kommentar fra direktøren og projektlederen i Kalaallit Airports.

Læs hele VVM-redegørelsen: Ikke teknisk resume af VVM-redegørelsen

Powered by Labrador CMS