Nuuk Imeq satte omsætningsrekord

Nuuk Imeq fik i 2023 sat et flot punktum efter næsten 35 års produktion af sodavand og aftapning af øl.

Man er gået i gang med at demontere det store produktionsanlæg på Nuuk Imeq, så bygningerne kan stå klar til salg.

Årsregnskabet for 2023 - det sidste år som aktiv producent - viser en omsætningsfremgang på 22,8 millioner kroner i forhold til året før og et samlet årsresultat før skat på 56 millioner kroner.

Efterspørgslen efter øl og sodavand steg med henholdsvis 6 og 7,5 procent målt på volumen, og det er en af grundene til at årsresultatet blev knap 10 millioner kroner højere end forventet. Et andet forhold var, at man på grund af beslutningen om at skulle lukke virksomheden kunne spare på visse driftsomkostninger.

Begræder lukning

I ledelsesberetningen kan man ikke lade være med at begræde, at det har været nødvendigt at lukke virksomheden på grund af Selvstyrets bekendtgørelse om emballage, der trådte i kraft fra årsskiftet.

Nøgletal Nuuk Imeq 2023

Nettoomsætning: 236,5 mio. kr.

Årets resultat: 55 mio. kr.

Egenkapital: 94,4 mio. kr.

Ansatte på helårsbasis: 39

Det påpeges, at baggrunden for at etablere virksomheden var et politisk ønske om af miljømæssige hensyn at indføre et returemballagesystem.

- For 2023 er det registreret, at 98,0 % af de distribuerede flasker er kommet retur (2022 98,7 %). Nuuk Imeq A/S har dermed mere end opfyldt de miljømæssige mål, som blev opstillet ved selskabets etablering, skriver ledelsen med direktør Bernhard Christensen i spidsen.

Det bliver også noteret, at selskabet har bidraget positivt til samfundsøkonomien og peger på flere forhold:

  • Man har kunnet producere hovedsageligt ved brug af energi fra vandkraft, der har givet et samlet grønt aftryk.
  • Produkter og returflasker udgør knap halvdelen af den samlede godsmængde i kystgodstransporten og er dermed rygraden for godstransporten til og fra bygder
  • Skat af medarbejdernes løn og udbytteskat har bidraget til den lokale økonomi
  • Et samfundsbidrag – med eller uden alkoholafgift – på cirka 100 til 250 millioner kroner årligt

- Nuuk Imeq A/S beklager at denne effekt ikke har haft større vægtning i Selvstyrets beslutning om at ændre rammebetingelserne for salg og import af sodavand og øl, skriver ledelsen.

Det sidste arbejde

Selskabets aktivitet i år vil være at håndtere returemballage, destruere og fjerne det fra markedet. Samtidig er man gået i gang med at pille produktionsanlægget ned, så bygningerne kan stå klar til salg.

Det er forventningen, at 2024 vil give et årsresultat på knap 17 millioner kroner med baggrund i salget af bygningerne fraregnet personale- og demontageomkostninger.

Når alt dette i løbet af året er tilendebragt kan de tre aktionærer Kommuneqarfik Sermersooq (36,28 pct.), Carlsberg Breweries A/S og Royal Unibrew A/S, der hver har 31,86 procent af aktiekapitalen fordele de overskydende midler i selskabet. Ved årets udgang lå egenkapitalen på 94,4 millioner kroner.

Stormvarsel for Tasiilaq
DMI har udsendt et kategori 2 stormvarsel for Tasiilaq, gældende fra den 6. marts 2024 kl. 09.00 til den 7. marts 2024 kl. 01.00. Stormen vil have vindhastigheder på 25-27 m/s fra nordøst, med...
Vellykket Snow Fest fejrede kreativiteten
Med en imponerende blanding af sne, musik og fællesskab blev årets Snow Fest i Nuuk afsluttet i weekenden. Mens den officielle vinder blev kåret, deltog de besøgende også aktivt i begivenheden, og...
Powered by Labrador CMS