Neqi får million-støtte efter skandale

Selvstyret har aftalt med KNI, at servicekontrakten hæves fra 9,5 til 13 millioner kroner årligt, for at der kan komme balance i Neqis økonomi. Også KNI's Varedivision, der rummer dagligvarekæden Pilersuisoq, får en ny servicekontrakt,

Neqi er økonomisk hårdt ramt af -skandalen. KNI

På KNI's generalforsamling onsdag kom det frem, at Selvstyret hæver servicekontrakten med slagteriet Neqi, for at komme selskabets kuldsejlede økonomi til hjælp.

Neqi er et datterselskab i KNI-koncernen og er blevet hårdt ramt af KNI-skandalen, der blandt andet har budt på kunstigt oppustede lagerbeholdninger og uberettigede transaktioner mellem KNI's selskaber.

Ifølge KNI har Neqi landet et underskud på 11 millioner kroner.

- Det står nu klart, at uden en markant forhøjelse af betalingen for servicekontrakten, vil Neqi A/S give et vedvarende og stort underskud, som ikke er holdbart, skriver KNI's administrerende direktør Jeppe Jensen i sin ledelsesberetning om situationen.

KNI og Selvstyret yder støtte

Den dårlige økonomi har givet anledning til forhandlinger med Selvstyret, der i forvejen yder et tilskud til driften i Neqi via en servicekontrakt. En ny aftale lyder, at både KNI og Selvstyret skal hjælpe Neqi:

- Det er besluttet, at KNI A/S genetablerer egenkapitalen i Neqi A/S, og der er indgået en ny servicekontrakt mellem Neqi A/S og Selvstyret. Betalingen for servicekontrakten øges fra 9½ mio. kr. til 13 mio. kr. årligt, hvilket sikrer, at selskabet får en positiv driftsøkonomi, oplyser KNI i en pressemeddelelse i forlængelse af onsdagens generalforsamling.

På generalforsamlingen fortalte KNI-direktør Jeppe Jensen, at der mellem 2013 og 2020 uberettiget blev overført 36 millioner kroner til Neqi. Pengene er blevet brugt til drift og er altså ikke forsvundet ud af selskabet. Men pengene har medvirket til at Neqis økonomi fremstod kunstigt god.

Også KNI's varedivision har uberettiget fået tilført penge gennem samme periode - 43 millioner kroner, hvilket har pyntet i kædens regnskaber.

Servicekontrakt stabiliseres

- Det reelle billede af Varedivisionens økonomi viser, at divisionen i et normalt år kun kan præstere et mindre overskud, der indenfor en kortere årrække vil udvikle sig negativt, hvis urbaniseringen i landet fortsætter i samme takt, skriver Jeppe Jensen.

I forlængelse af generalforsamlingen oplyser KNI, at selskabet har i første omgang indgået en ny servicekontrakt med Selvstyret, "der stabiliserer den årlige betaling på 18 mio. kr. for at sikre vareforsyningen i bygderne og vil igangsætte et strategisk arbejde, der kan sikre et indtjeningsniveau, som er holdbart fremadrettet."

Året resultat i Varedivisionen før skat blev et overskud på 30,8 millioner kroner ud af en omsætning på 1.453,2 millioner kroner.

Neqi A/S er beliggende i Narsaq og slagterivirksomheden står for indhandling, forarbejdning og videresalg af grønlandske lam. Desuden indhandles grønlandske kartofler, der videresælges.

Powered by Labrador CMS