Naalakkersuisut sender lov om uran i høring

Som varslet kommer der nu et forslag om nultolerance overfor uran fra den IA-ledede koalition. Forslaget går ud på at forbyde forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran.

Greenland Minerals mineprojektet ved Kuannersuit vil få det endelige dødsstød med det nye lovforslag. I hvert fald i sin. nuværende form. Spørgsmålet er, om man på nogen måde kan udvinde de sjældne jordarter uden at få uran med i købet som biprodukt.

Departementet for Råstoffer sætter mandag en høring i gang om et forslag til Inatsisartutlov om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran. Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Forslaget lægger op til at forbyde forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran. Men indeholder også andre bestemmelser. Hvis der efterforskes efter andre mineraler end uran, vil forbuddet ikke gælde, så længe det gennemsnitlige indhold af uran er under 100 ppm.

Baggrunden for forslaget er et politisk ønske om, at genindføre nultolerance-politikken ved lov. Det er et centralt punkt i koalitionsaftalen, at der skal indføres en nul-tolerance overfor brydning af uran, oplyser Naalakkersuisut.

Naalakkersuisoq håber på mange svar

Siden tiltrædelsen har Naalakkersuiut arbejdet målrettet på at kunne fremsætte et sådant forslag til efterårssamlingen 2021. Lovforslaget er nu sendt i høring med frist den 2. august.

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen er glad for at få forslaget i høring.

- Jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at læse lovforslaget og bidrage med kommentarer. Høringsprocessen er en central del af arbejdet med lovforslag og medvirker til, at Naalakkersuisut kan lægge det stærkest mulige lovforslag frem for Inatsisartut, udtaler hun.

Kan også forbyde andre radioaktive stoffer

Ud over forbuddet mod efterforskning og udvindelse af uran, indeholder forslaget en bestemmelse, som giver Naalakkersuisut mulighed for at indføre lignende forbud mod andre radioaktive grundstoffer, samt en hjemmel til, at indskrænke og tilbagekalde tilladelser til mineralaktiviteter, hvis der ikke kan ske udnyttelse i overensstemmelse med forbuddet.

Grønlands Selvstyre overtog ansvaret for råstofområdet den 1. januar 2010 og i oktober 2013 ophævede Inatsisartut den såkaldte nultolerancepolitik.

Ganske få rettighedshavere har siden da fået tilladelse til efterforskning af radioaktive grundstoffer, herunder uran, men for disse er der samtidig vedtaget særlige vilkår i efterforskningstilladelserne.

Der udnyttes ikke aktuelt uran i Grønland, selvom der efter den gældende råstoflov principielt kunne meddeles tilladelser til forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran.

Råstofloven i Grønland regulerer alle forhold vedrørende råstofaktiviteter og udnyttelse af råstoffer. De regulerede forhold omfatter blandt andet mineralaktiviteter og miljøforhold.

Powered by Labrador CMS