Naalakkersuisut hæver det personlige kvoteloft

På nogle centrale områder har Naalakkersuisut justeret det oprindelige fiskerilovsforslag efter at have modtaget et historisk højt antal høringssvar. Om det stiller alle tilfredse er næppe tilfældet.

Når det gælder muligheden for udenlandske investeringer i fiskeriet har Naalakkersuisut også justeret det oprindelige forslag til fiskerilov.

Det personlige kvoteloft er i det endelige lovforslag til ny fiskerilov blevet hævet fra 10 til 12,5 procent. Samtidig har man fordoblet overgangsperioden, så de selskaber, der har udenlandsk ejerskab, har ti år til at overgå til 100 procent grønlandsk ejerskab.

Det er blot to nedslag i det nye fiskerilovsforslag, hvor Naalakkersuisut har foretaget justeringer i forhold til det oprindelige forslag, der blev sendt i høring i slutningen af 2023.

Grønlandsbanken har i sit høringssvar påpeget, at en 10 procent grænse for en ultimativ ejer, men også definitionen af nærtstående parter, “vil medføre et meget stort behov for frasalg af kvoter og/eller ejerandele”.

- Dette vil være problematisk, da der efter Grønlandsbankens opfattelse, ikke vil være investorer i Grønland, der har økonomisk baggrund for at finansiere købet, lød det fra banken.

Ganske kortfattet skriver Naalakkersuisut:

- På baggrund af indkomne høringssvar er det personlige kvoteloft hævet fra 10 procent til 12, procent.

Naalakkersuisut uddyber, at det har været en bunden opgave at begrænse udviklingen i retning af stadig større koncentration af ejerskabet.

- Man kan diskutere, hvor tætte relationerne kan være mellem ejere i forhold til, om der er tale om reel spredning af ejerskabet. Naalakkersuisut har valgt den foreslåede snitflade ud fra en betragtning om, at spredningen bør ske ud af den nærmeste familierelation, og ud fra en betragtning om, at familie i ret op og nedstigende linje samt søskendeforhold, ligger indenfor begrebet ”nær familie”, skriver Naalakkersuisut.

Udenlandske investeringer

Når det gælder muligheden for udenlandske investeringer i fiskeriet har Naalakkersuisut også justeret det oprindelige forslag til fiskerilov.

- Naalakkersuisut har nøje overvejet i hvilket omfang det skal være muligt for udenlandske investorer at indgå i det grønlandske fiskeri og finder, at grønlandsk fiskeri skal fiskes af grønlandske ejere. Der er dog på baggrund af indkomne høringssvar indført yderligere 5 års overgangsperiode så de selskaber der har udenlandsk ejerskab, har 10 år til at overgå til 100% grønlandsk ejerskab. Der er fortsat mulighed for dispensation til udenlandsk ejerskab, jf. forslagets § 11, stk. 2, fremgår det.

Naalakkersuisut påpeger desuden, at udenlandske pensionsselskaber har mulighed for at investere i fiskeriet, idet man blot kan etablere en filial i Grønland.

Fiskerilovsforslaget skal førstebehandles den 11. april i Inatsisartut.

Powered by Labrador CMS