Naalakkersuisut er klar til at afgøre Kuannersuits fremtid

Naalakkersuisut mener, der er tilstrækkeligt med oplysninger om Greenland Minerals projekt på Kuannersuit til, at der nu kan træffes en beslutning. Svaret vil ligge klar inden for seks måneder.

Et langvarigt forløb omkring Greenland Minerals planer om udvinding af sjældne jordarter og uran på Kuannersuit, nærmer sig en afslutning.

- Naalakkersuisut har vurderet, at der foreligger tilstrækkelige oplysninger til at træffe afgørelse i sagen om Greenland Minerals' ansøgning om udnyttelsestilladelse ved Kuannersuit i Sydgrønland. Departementet for Råstoffer og Justitsområdet vil nu påbegynde udarbejdelsen af en afgørelse om, hvorvidt der skal gives en udnyttelsestilladelse eller ej på baggrund af det foreliggende materiale. Selskabet er blevet informeret om dette forhold d. 5. maj 2022, lyder det i en pressemeddelelse fra Naalakkersuisut fredag.

Naalakkersuisut vil træffe afgørelse om Kuannersuit inden for seks måneder.

Skiftende naalakkersusiut har ændret vilkårene

Det er efterhånden 15 år siden Greenland Minerals fik deres efterforskningstilladelse til området ved Kuannersuit. Siden da har selskabet postet millioner af kroner i projektet for at kortlægge mulighederne for at åbne en mine med primært sjældne jordarter samt uran som biprodukt mindre end 10 kilometer fra Narsaq.

Flere naalakkersuisut og forskellig lovgivning har ændret vilkårene undervejs, og da Greenland Minerals endelig fik accepteret deres VVM og VSB-redegørelser som fyldestgørende og klar til offentlig høring rullede i slutningen af 2020, smuldrede den daværende koalition og de politiske vinde skiftede.

Det har ledt til at Naalakkersuisut anført af IA, har ændret i lovgivningen og genindført et forbud mod udvinding af uran.

Greenland Minerals skal også høres

Og det skal med i overvejelserne om, hvorvidt Greenland Minerals kan få grønt lys til projektet.

- Ved afgørelsen af, om Greenland Minerals skal meddeles en udnyttelsestilladelse eller ej, vil det blandt andet blive vurderet, om imødekommelse af Greenland Minerals’ ansøgning om en udnyttelsestilladelse strider mod Inatsisartutlov nr. 20 af 1. december 2021 om forbud mod forundersøgelse, efterforskning og udnyttelse af uran m.v., skriver naalakkersuisut.

Departementet for Råstoffer og Justitsområdet vil nu på baggrund af det foreliggende materiale udarbejde et udkast til afgørelse vedrørende udnyttelsesansøgningen. I overensstemmelse med fast praksis vil Greenland Minerals få mulighed for at kommentere udkastet til afgørelse, inden Naalakkersuisut træffer en endelig afgørelse.

Endelig afgørelse fra Naalakkersuisut vil forventeligt foreligge inden for de næste seks måneder.

Powered by Labrador CMS