Naalakkersuisut: Dansk indtjening på grønlandske fisk kendes ikke

Det kan ikke gøres op, hvor meget Danmark tjener på, at grønlandske fisk sendes til landet og derfra ud i verden. Et svar vil kræve oplysninger fra fiskerivirksomhederne, som Naalakkersuisut ikke kan få adgang til, lyder det fra naalakkersuisoq for finanser.

80 til 90 procent af grønlandsk fisk eksporteres til Danmark, oplyser naalakkersuisoq for finanser.

IA's Mariane Paviasen er gået til Naalakkersuisut for at få svar på, hvor meget Danmark og danske virksomheder egentlig tjener på, at fisk fanget i Grønland eksporteres til Danmark og derfra videre ud i verden.

Naalakkersuisut oplyser, at 80 til 90 procent af fisk fanget i Grønland ganske rigtigt eksporteres til Danmark, og at størstedelen videreeksporteres til andre lande.

Men med hensyn til hvor stor en del af værdiskabelsen, der sker i Danmark, er det småt med oplysninger. Naalakkersuisut har eksempelvis ingen oplysninger om, hvor stor en del af fiskene, der videreforarbejdes i Danmark.

Reel fordeling af værdiskabelsen er uklar

For at regne ud hvor meget mere fiskene er værd, når de sælges videre fra Danmark kræver det nemlig detaljerede oplysninger fra selskaberne, som Naalakkersuisut ikke kan få adgang til.

- Da det ikke er muligt at pålægge udenlandske virksomheder at levere data, vil det bero på, om de udenlandske virksomheder frivilligt vil levere data. Det er højest tvivlsomt.

- De manglende oplysninger medfører, at den reelle fordeling af værdiskabelsen i Grønland og udenfor Grønland, hvor værdiskabelsen i den udenlandske selskabers del af værdikæderne indgår, ikke kan beregnes, skriver naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA) i svaret til Mariane Paviasen.

Blandt andet vil Mariane Paviasen vide til hvilken kilopris, grønlandsk hellefisk bliver solgt til ud af Danmark, men det har Naalakkersuisut altså ikke tal på.

Powered by Labrador CMS