Naalakkersuisut afventer svar fra ETM på sidste afslag

Naalakkersuisoq for Finanser, Ligestilling Råstoffer og Justitsområdet, Naaja H. Nathanielsen (IA), afventer det endelige høringssvar fra Energy Transistion Minerals (ETM) vedrørende deres alternative ansøgning om udnyttelse ved Kuannersuit, hvor uran ikke udnyttes kommercielt, men deponeres som tailings.

Grønlands regering, Naalakkersuisut, har ingen kommentarer til ETM´s foreløbige holdning til afgørelsesudkastet om ansøgningen vedrørende Kuannersuit-projektet.

Selskabet indsendte den alternative ansøgning den 16. december 2022, hvor de foreslår, at uran ikke udnyttes kommercielt, men i stedet deponeres som tailings.

Den 27. juli 2023 blev afgørelsesudkastet vedrørende denne ansøgning sendt i høring hos selskabet. Udkastet indeholder et afslag på ansøgningen med henvisning til uranlovens § 1, stk. 2. Ifølge denne bestemmelse må der ikke udføres forundersøgelse, efterforskning eller udnyttelse rettet mod andet end uran, hvis det gennemsnitlige indhold af uran i den samlede ressource er over 100 ppm.

Har bedt om aktindsigt

Normalt gælder der en 14-dages høringsfrist for et afgørelsesudkast. Dog har ETM anmodet om aktindsigt i dokumenter relateret til udkastet, hvilket forlænger høringsfristen til 14 dage efter, at selskabet har modtaget de efterspurgte dokumenter.

Departementet for Råstoffer og Justitsområdet er i øjeblikket ved at behandle aktindsigtsanmodningen og forventer at kunne fremsende dokumenterne medio august 2023.

En endelig afgørelse vedrørende den alternative ansøgning forventes at være klar i midten af september 2023.

Naaja H. Nathanielsen, Naalakkersuisoq for Finanser, Ligestilling Råstoffer og Justitsområdet, gentager, at Grønlands regering ikke har nogen kommentarer til selskabets foreløbige holdning til afgørelsesudkastet, og at de afventer selskabets endelige høringssvar før yderligere udtalelser.

Powered by Labrador CMS