Naaja om Greenland Minerals: De må stille i en grønlandsk retssal

Der er ikke grundlag for at involvere en dansk voldgift i spørgsmålet om Greenland Minerals krav, vurderer Naaja H. Nathanielsen. Hun forventer, at kravet om en voldgiftssag vil blive afvist.

Naalakkersuisoq Naaja Nathanielsen mener, at Greenland Minerals forsøger at komme uden om uran-forbuddet, som blev vedtaget i efteråret.

Det er ikke faldet i god jord hos naalakkersuisoq for råstoffer, at Greenland Minerals har indleveret et såkaldt klageskrift, hvor selskabet anmoder om en voldgiftssag.

Greenland Minerals ønsker ifølge Naalakkersuisut at involvere den danske stat i sagen, men hvis et krav om erstatning skal behandles, skal det foregå i grønlandsk retssal under grønlandsk lov, lyder det fra naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen:

- Jeg kan oplyse, at Greenland Minerals flere gange har gentaget, at de ikke mener, at uranforbuddet angår dem, og den fortolkning er de velkomne til at få afklaret i en retssal, som dog skal afvikles på grønlandsk jord under grønlandsk lov, skriver Naaja H. Nathanielsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Torsdag påpegede juraprofessor Peter Pagh, at det er at blande tingene sammen, når Naalakkersuisut udtaler, at Greenland Minerals ikke respekterer det grønlandske folks ønske om uranforbud og demokratiet.

Afviser kritik fra professor

Det er nemlig normalt at indlede en voldgift, hvis to parter ser forskelligt på en aftale. Og selvom der er indført et uran-forbud, kan Selvstyret godt være erstatningspligtig, forklarede professoren, der understreger, at han ikke kender aftalen med Selvstyret og Greenland Minerals.

Det er Naaja H. Nathanielsen dog slet ikke enig i:

- Når Greenland Minerals vælger at indlede en voldgiftssag mod Grønland, er det jo fordi de ønsker at få medhold i, at uranforbuddet ikke bør gælde for dem og søger at gennemtvinge muligheden for at udvinde uran på trods af uranforbuddet. Dermed respekterer de hverken den demokratiske lovgivningsproces i Grønland eller befolkningens ønske om et uranforbud, udtaler hun.

Spørgsmål: Professor Peter Pagh forklarer, at hvis der skal finde en voldgift sted, skal det enten allerede være aftalt i aftalen, eller parterne skal blive enige om det sidenhen. Står det i aftalen med Greenland Minerals, at der kan indledes en voldgiftssag i tilfælde af en tvist?

- Afgørelser kan ikke indbringes for voldgift

- Det står i vilkårene til selskabets tilladelse, at myndighedernes skønsmæssige afgørelser ikke kan afgøres ved voldgift. På samme måde er det bestemt i råstofloven, at afgørelser på råstofområdet skal indbringes for Retten i Grønland. Greenland Minerals vil have voldgiftsretten i Danmark til at tage stilling til, om de kan få en udnyttelsestilladelse i Grønland, og om de er omfattet af uranloven.

- Det er netop disse forhold, de grønlandske myndigheder efter loven og vilkårene i selskabets tilladelse skal træffe en skønsmæssig afgørelse om. Den afgørelse kan indbringes for Retten i Grønland. Det kan ikke afgøres af en voldgiftsret i Danmark, skriver Naaja H. Nathanielsen.

Efter vedtagelsen af et nyt uranforbud i efteråret, er der blevet sat en effektiv stopper for Greenland Minerals ellers fremskredne projekt på Kuannersuit. Det har været ventet med en vis spænding, hvordan selskabet vil reagere lovændringen, og Naalakkersuisut har oplyst, at spørgsmålet om erstatning kan ende i retssag.

Spørgsmål: Naalakkersuisoq oplyser, at man "forventer", at voldgifts anmodningen afvises. Er der tvivl om dette, når naalakkersuisoq samtidig oplyser, at der ikke er grundlag for en voldgiftssag i aftalen? Har beslutninger i Danmark indflydelse på, om det kommer til en voldgiftssag?

- Der er ingen tvivl om, at den juridisk korrekte afgørelse ville være at afvise voldgiftssagen, men man kan aldrig være 100% sikker på noget når man ikke selv træffer afgørelsen og derfor skriver jeg "forventer". Vi har juraen på vores side og det er derfor min klare forventning, at sagen afvises. Danmark har ingen indflydelse på dette, da råstofområdet er et hjemtaget området.

Powered by Labrador CMS