Naaja Nathanielsen og GE er røget i totterne på hinanden over lovforslag

Skal likvidationsprovenu beskattes for at lukke et hul i lovgivningen og gøre beskatningen mere rimelig, eller er det en urimelig byrde, der vil forhindre nye erhvervsdrivende i at overtage virksomheder fra gamle. Det spørgsmål har bragt sindene i kog den seneste tid.

Grønlands Erhverv og flere af deres medlemmer er stærkt utilfredse med et forslag om beskatning ved likvidering af et selskab, som er fremlagt af naalakkersuisut.

På den ene side står revisorer, Grønlands Erhverv og flere erhvervsdrivende med kritik af et lovforslag om en skat i forbindelse med likvidation af et selskab.

På den anden side står naalakkersuisoq for finanser med argumentet om, at der skal tages hensyn til hele befolkningen og laves retfærdig beskatning, så erhvervsdrivende ikke kan slippe med mindre i skat ved at afvikle virksomheder frem for at trække overskuddet ud.

I flere artikler i avisen Sermitsiaq har GE og erhvervsdrivende kritiseret lovforslaget. Naaja Nathanielsen, som står bag forslaget som naalakkersuisog for finanser, er utilfreds over avisens dækning og mener, at kritikken skader mere end den gavner.

Problematiske udtalelser

Det skriver hun i en kronik i selv samme avis i sidste uges udgave. Men det er noget vrøvl, mener direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen.

Hans modsvar er et opslag på LinkedIn, hvor han understreger, at en del af et demokrati er parternes mulighed for at diskutere lovforslag åbent og kritisk med hver sine interesser.

- Kritik af lovforslag er godt for samfundet, retssamfundet og demokratiet! Punktum! slår Christian Keldsen fast og skriver videre:

- Det er problematisk, når man som ansvarlig minister forsøger at give indtryk af, at kritik er skadeligt. Modsatrettede interesser og forskellige ideologier i et samfund er både godt og nødvendigt for en demokratisk proces, uddyber han.

En ordentlig bredside fra GE

Men Naaja Nathanielsen mener ikke, at hun med kronikken forsøger at stoppe den demokratiske proces.

- Nej, jeg mener ikke, kritik er skadeligt eller uønsket, og jeg går aldrig af vejen for en god debat. Min anke er alene gået på, at avisen, der bragte kritikken, ikke gav mig mulighed for genmæle.

- Jeg finder det ret voldsomt, at Grønlands Erhverv skriver, at jeg underkender civilsamfundets rolle og ansvar alene fordi, jeg ikke er enig i den fremførte kritik.

- Min overskrift handler om, at jeg savner deres (kritikernes, red.) erkendelse af, at ikke al lovgivning kan tilgodese enkeltgrupper, og nogle gange må bestemte grupper holde for – for the greater good.

Særinteresser er ok

Christian Keldsen er også uforstående over Naaja Nathanielsen bemærkning om særinteresser i sin kronik.

- Ifølge den kronik, der hører til overskriften, så er dette at anse for "personlige særinteresser", som man åbenbart ikke må frembringe. Intet kunne være fjernere fra sandheden. Selvfølgelig skal folk høre, og selvfølgelig skal civilsamfundet varetage sine interesser - ligesom Naalakkersuisut forsøger at varetage sine interesser.

Og der er Naaja Nathanielsen faktisk enig.

- Grønlands Erhverv varetager netop særinteresser for sine medlemmer, og det skal de jo lige netop gøre. Men de taler ikke for andre grupper i samfundet, der vil få gavn af de øgede indtægter fra loven. Min opgave er at varetage det brede samfunds interesse. I dette tilfælde medfører det, at jeg holder fast i det lovforslag, og den hensigt jeg har fremlagt for Inatsisartut, slutter hun.

Powered by Labrador CMS