Motzfeldt: Grundstødning giver anledning til strammere lovkrav

Naalakkersuisoq Vivian Motzfeldt (S), der er ansvarlig for turisme, bebuder overfor Sermitsiaq.AG, at hun har iværksat dialog med kommunerne om, hvilke krav og kriterier krydstogtsskibene skal leve op til, hvis de vil sejle på grønlandske farvande.

Vivian Motzfeldt er i gang med justering og opstramning af lovkrav og ufravigelige regler for krydstogtskibes sejlads i de grønlandske farvande og især i fjordene.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel, Vivian Motzfeldt (S), kan ikke udtale sig om den konkrete grundstødning i Alpefjord, hvor krydstogtsskibet Ocean Explorer stadig ikke kan rykke sig fri efter at være stødt på grund.

Det er Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA) der på vegne af Naalakkersuisut holder øje med den konkrete situation på vegne af Naalakkersuisut.

Men uagtet er Vivian Motzfeldt gået i gang med at se på hele problematikken netop på baggrund af den konkrete hændelse, da turisme hører under hendes ressortområde. Hændelsen viser, at der er behov for at give reglerne et gevaldigt eftersyn:

- Det er selvfølgelig glædeligt, at passagerer, besætning og selve skibet indtil nu ikke er i sundheds- og miljømæssig alvorlig kritisk tilstand, siger Vivian Motzfeldt og fortsætter:

Ønsker klare krav fra næste sæson

- Men krydstogtssæsonen for i år er i gang. Krydstogtskibene, der sejler i de grønlandske farvande og i fjordene, har alle indhentet tilladelse til at sejle på vores farvande. Men den opståede situation viser med tydelighed, at vi må og skal arbejde for, at der er stramme, klare og utvetydelige lovkrav fra næste sæson.

Grønland har en kystlinje på ca. 44.000 kilometer. Der er mange fjordsystemer, hvor krydstogtskibene sejler ind til. En stor del af kystlinjen er indenfor kommunegrænserne, og derfor finder Vivian Motzfeldt det nødvendigt at inddrage kommunerne:

- Der er fangst- og fiskeriområder, og der er fredede områder, som vi skal værne om. Dertil er jeg i gang med en dialog med kommunerne enkeltvis om deres ønsker og krav til, hvilke forholdsregler der skal være for krydstogtsturismen fremover, siger hun og fortsætter:

Fredede områder skal diskuteres

- Kommunerne ved, hvilke fangst- og fiskeriområder der skal værnes om, og det er vigtigt for Naalakkersuisut at lytte til kommunerne i sagen, så jeg regner med, at vi til næste år har helt klare regler og retningslinjer for, hvor krydstogtskibene må sejle ind, hvis de absolut skal ind i fjordene.

Vivian Motzfeldt påpeger også, at lovgivningen skal granskes. Hun nævner, at eksempelvis øen Uunartoq i Sydgrønland, der er fredet.

- Men det er kun på landjorden, den er fredet, og derfor kan krydstogtskibe i alle størrelser sejle frit omkring Uunartoq, for i dag er det nok, at de har en godkendelse til sejlads i grønlandske farvande.

- Selvom vi endnu ikke har afstemt det i Naalakkersuisut, skal jeg ikke lægge skjul på, at fredning af områder også selvfølgelig bør gælde for søtrafikken, så det er helt klart noget, vi skal tage op til evaluering, fortæller naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, erhverv og handel, Vivian Motzfeldt til Sermitsiaq.AG.

Powered by Labrador CMS