Meningsmåling: 63 procent er mest imod Kuannersuit

Mens en stor del af befolkningen er positive overfor minedrift her i landet generelt, er størstedelen af de adspurgte i en ny meningsmåling modstandere af Greenland Minerals projekt ved Narsaq.

I en ny meningsmåling foretaget af HS Analyse for Innovation South Greenland, er borgere blevet spurgt om deres holdning til minedrift og konkret om projektet, hvor Greenland Minerals vil udvinde sjældne jordarter og uran som biprodukt i Sydgrønland.

I et af spørgsmålene er respondenterne blevet spurgt: I hvilken grad er du for eller imod minedrift på Kunannersuit ved Narsaq, hvor der indgår uran som biprodukt?

Undersøgelsen har fem svarmuligheder:

”Meget for”, ”overvejende for”, ”overvejende imod”, ”meget imod” og "ved ikke”.

63 procent er mod projektet, hvoraf 18 procent har svaret, at de er “overvejende imod” mens 45 procent har svaret, at de er “meget imod” den planlagte mine ved Kuannersuit.

12 procent har svaret, at de er ”meget for” og 14 procent har svaret ”overvejende for” mens 11 procent har svaret ”ved ikke”.

Innovation South Greenland vil gerne have debatten om mineprojektet ved Kuannersuit tilbage på et fakta baseret spor. Blandt andet derfor har de bestilt en analyse om befolkningens holdning til projektet.

- Formålet er at få en uvildig meningsmåling, der skal anvendes i høringssvaret til Kvanefjelds projektet, således at den baseres på fakta om projektets mulige indvirkninger på landets og Sydgrønlands erhvervsudvikling, skriver organisationen på sin Facebookside om undersøgelsen.

Om undersøgelsen

HS Analyse har for Innovation South Greenland stillet et repræsentativt udsnit af befolkningen en række spørgsmål om deres holdning mineprojektet på Kuannersuit ved Narsaq. I alt 706 tilfældigt udvalgte personer over 18 år fra hele landet har deltaget i undersøgelsen, der er gennemført i marts 2021.

Fordelingen af respondenterne på baggrundsvariabler som køn, uddannelse og geografi ligner den reelle fordeling i hele befolkningen.

Geografisk fordeling af respondenter:

Sydgrønland 165

Nuuk 185

Midtgrønland 93

Diskobugten 173

Nord- og Østgrønland 89

I alt 705 personer.

Rapporten skal ligeledes bruges som grundlag for Innovation South Greenlands rådgivning af Kommune Kujalleq, lyder det.

Flest er overvejende for minedrift

Når det kommer til minedrift i Grønland overordnet, er de adspurgte noget mere positive.

27 procent af respondenterne er “meget for” minedrift, mens 25 procent er “overvejende for”. I den anden grøft er der 14 procent der er “overvejende imod” og 15 procent som er “meget imod”, mens 15 procent af respondenterne har svaret “ved ikke”

Uanset om man er for eller imod, så viser undersøgelsen, at mange har fulgt med i debatten.

33 procent af respondenterne svarer, at de har fulgt meget med, mens 41 procent har fulgt nogenlunde med.

Kun fem procent svarer at de slet ikke har fulgt med og lige over tyve procent svarer, at de kun har fulgt lidt med.

Se hele undersøgelsen her:

Powered by Labrador CMS