Maliina Abelsen overtager roret i landets største fiskerikoncern

Royal Greenland har mandag fået tre nye bestyrelsesmedlemmer og en ny formand ved den ordinære generalforsamling. Maliina Abelsen overtager efter virksomhednes mangeårige bestyrelsesformand Niels Harald De Coninck-Smith.

Maliina Abelsen trådte ind i Royal Greenlands bestyrelse sidste år, og nu overtager hun formandsposten.

Royal Greenland har mandag afholdt deres årlige generalforsamling, hvor bestyrelsen l kunne glæde sig over sidste årsrekordhøje resultat.

Den nye bestyrelse

Maliina Abelsen (formand)
Niels Harald De Coninck-Smith
Johannes Jensen
Susanne Christensen
Arnannguaq Holm Olsen
Jesper Højer

Følgende har forladt bestyrelsen:

Karsten Høy
Tina Lynge-Smith
Regine Møller

Selskabet leverede et resultat før skat (før salg af trawlere) på 326 millioner kroner i 2021.

Omsætningen steg med 16% til 5.638 millioner kroner. På generalforsamlingen blev det besluttet at selskabet leverer 112 millioner kroner i udbytte til ejerne - Selvstyret.

Det blev også vedtaget på generalforsamlingen, at det fremover er Maliina Abelsen, der skal stå i spidsen for bestyrelsen, hvilket betyder at både direktør og bestyrelsesformand skiftes ud i år.

I januar meddelte bestyrelsen at Mikael Thinghuus fratræder sin stilling, som han har siddet på de sidste 11 år, i løbet af sommeren. Maliina Abelsen overtager formandsposten efter Niels Harald de Coninck-Smith, som har siddet på posten siden 2010. Han fortsætter i bestyrelsen.

Vil have hjemmehørende direktør

Selvstyrets repræsentant Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur, Erik Jensen, slog i sin tale fast, at den næste direktør for Royal Greenland skal bo i Nuuk.

- Der skal arbejdes for at selskabets ledelse skal hjemtages til Grønland. Og som det første skal det sikres at ved ansættelsen af den nye administrerende direktør, skal vedkommende være placeret i hovedkontoret her i Grønland samt betale skat her, da dette er et ønske fra ejerne.

Budskabet var en gentagelse fra Múte B. Egedes tale under generalforsamlingerne i de selvstyreejede virksomheder sidste år. Og ønsket om hjemmehørende arbejdskraft gælder hele virksomheden fremgik det af talen.

- Der er en strategi for at trawlerofficerer og resten af trawlerbesætningerne skal være hjemmehørende. Det vil Naalakkersuisut arbejde for i den nærmeste fremtid.

Naalakkersuisut kigger på fusioner

Den afgående bestyrelsesformand Niels Harald de Coninck-Smith påtalte også problemet med hjemmehørende arbejdskraft i sin tale.

- Rekruttering af lokal arbejdskraft hænger også meget sammen med uddannelse, som vi fortsat har fokus på, og som et særligt indsatsområde gælder det vores ansatte til søs. Vi deltager aktivt i udviklingen af Grønlands Maritime Center og tilstræber ansættelse og uddannelse af lokale officerer ombord på skibene.

Der er fortsat udfordringer med at rekruttere arbejdskraft på land i Grønland. Af den grund har virksomheden omkring 100 udenlandske medarbejdere ansat i produktionen.

Erik Jensen understregede også i sin tale at der er flere ændringer på vej.

- Der er nu en ny konstellation af Naalakkersuisut, og der er et øget fokus på ejerskabet af de selvstyreejede aktieselskaber. Derfor vil Naalakkersuisut gerne meddele at antallet at de selvstyreejede aktieselskaber bliver vurderet. Med andre ord bliver det vurderet om nogle af selskaberne skal fusioneres, sagde han.

Powered by Labrador CMS