Lov om Rusland-sanktioner på vej

Naalakkersuisut har sendt et lovforslag i høring, der skal bane vej for, at Grønland kan tilslutte sig EU's sanktioner mod Rusland.

Naalakkersuisut har tidligere meldt ud, at man vil bakke op om sanktioner mod Rusland, som følge af landets angreb på Ukraine.

Men hvis Grønland skal indføre de sanktioner, som eksempelvis EU har vedtaget, så skal Grønland selv vedtage en lov, der giver Naalakkersuisut magt til det.

Det fremgår af et lovforslag, som Selvstyret har sendt i høring. Lovforslaget vil give Naalakkersuisut mulighed for at tiltræde sanktioner, som EU, FN eller andre har indført mod Rusland med flere i forbindelse med konflikten i Ukraine.

Forslaget indeholder bl.a. sanktioner og restriktioner vedrørende følgende:

  • En række finansielle restriktioner, der bl.a. forbyder offentlige samt private fi-nansieringer eller finansiel bistand til handel med eller investering i Rusland m.fl.
  • Eksportforbud samt restriktioner inden for handel og transport for at mindske Ruslands adgang til det grønlandske og internationale marked.
  • Indfrysning af russiske aktiver i Grønland, såfremt disse skulle forefindes.
  • Påbud om at sætte projekter inden for research, uddannelse, kultur o.l. i bero.
    • Kilde: Naalakkersuisut

Grønland har haft en stor eksport af fisk og rejer til Rusland i størrelsesordenen en halv milliard kroner årligt.

Præcise konsekvenser er uvisse

Forslaget i sig selv indfører dog ikke nogen sanktioner, men giver altså Naalakkersuisut lov til at gøre det. Derfor er de præcise økonomiske konsekvenser af lovforslaget også uklare. Men i materialet til lovforslaget, står der følgende:

- Det forventes, at virksomheder og organisationer sætter al eksport, handel og samarbejde med Rusland og det russiske marked i bero, indtil der skulle komme afklaring på eller ophør af konflikten.

- Dette kan medføre økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, da berostille af eksport og handel kan medføre økonomisk tab, står der videre.

Powered by Labrador CMS