QEQQA

Lige så mange moskusokser i 2024 som i 2018

Seneste tal fra Pinngortitaleriffik viser, at moskusoksebestanden ved Kangerlussuaq har været stabil siden 2018. Den gennemførte optælling i Kangerlussuaq, Maniitsoq og Sisimiut viser, at der stadig er lige så mange moskusokser som for seks år siden.

Mere end 1.600 moskusokser er talt ved Kangerlussuaq.

En helikopter har fløjet over Kangerlussuaq, Maniitsoq og Sisimiut for at tælle hvor mange moskusokser, der er i områderne.

En tællemetode ’distance sampling’ er brugt under optællingen og var den samme, som blev anvendt i 2018.

Resultatet viser, at der er lige så mange moskusokser i 2024 som i 2018.

- Foreløbige resultater viser, at bestanden er lige så stor nu, som sidste gang den blev talt i 2018, skriver naturinstituttet i deres pressemeddelelse.S

Mere end 1.600 moskusokser fotograferet

Der er observeret lige mange moskusokser i 2018 og 2024, men Naturinstituttet skriver, at fordelingen af dyr i landskabet er forskellig. Tællingen i 2018 fandt sted i marts efter vinterjagten, og forstyrrelser fra jagt og motoriserede køretøjer har resulteret i, at de fleste moskusokser er blevet set i højder over 700 meter. 

Tællingen i 2024 er lavet inden jagt og andre forstyrrelser, og fordelingen af moskusokser afspejler en mere naturlig udbredelse i lavlandsområderne. Hvis moskuskøerne kan græsse uforstyrret i lavlandsområderne i den sidste del af drægtighedsperioden, kan kalveandelen muligvis øges:

- Grønlands Naturinstitut anbefaler strammere regler for motoriseret jagt, hvis kalveandelen er lavere end 10 %, fordi der ved tidligere monitering ikke har været påvist kalveandele under 10 % i området. Kalveandelen i den sydlige forvaltningsområde var 6-8 %. I det nordlige område var kalveandelen 13-17 %.

Flere hanner end forventet

Ifølge Pinngortitaleriffik viser flokstrukturtællingen, at der er flere hanner end forventet i både områder nord og syd for Kangerlussuaq, og kalveandel er lav i det sydlige område. 

- Bestanden i det sydlige område ser ud til at være sund, men, hvis kalveandelen fortsætter med at være lav i de kommende to-tre år, forventes det, at størrelsen af bestanden vil blive mindre. Nord for Kangerlussuaq er bestandsstrukturen præcis som forventet for en bestand i vækst.

Powered by Labrador CMS