Lander rekordoverskud på kvart mia. kr.

Grønlandsbanken opnåede i 2023 et resultat før skat på 244,6 mio. kr., hvilket er rekordhøjt. Både sol, måne og stjerner har stået rigtigt for banken i det forgangne år, siger bankdirektør.

2023 blev som ventet et særdeles stærkt år for Grønlandsbanken, der tirsdag har udgivet sit årsregnskab med det højeste overskud nogensinde.

Resultatet lyder på hele 244,6 mio. kr. før skat, hvilket er mere end dobbelt så meget som i 2022, hvor resultatet lød på 109,1 mio. kr., oplyser banken i en pressemeddelelse.

Bankdirektør Martin Kviesgaard siger, at mange ting er gået bankens vej det seneste år:

- Det giver sig selv, at vi tjener på den positive udvikling. Vi har igen lånt mange penge ud, så vores strategiske positionering har båret frugt.

Udlån er vokset med en mia. kr. på to år

- Samtidig vender kursreguleringer af vores store obligationsbeholdning rigtigt, og det højere renteniveau hjælper, når man som os har mere end 3 mia. stående i Nationalbanken eller investeret i obligationer. Det er naturligvis lidt tilfældigt, at sol, måne og stjerner har stået så rigtigt, men det er også det, der afspejler sig i vores resultat, udtaler Martin Kviesgaard.

Bankens udlån er med en stigning på 456 mio. kr. steget til nye højder og udgør 4,8 mia. kr. I årsrapporten hæfter bankens sig ved, at udlånet dermed er øget med en mia. kr. på to år.

- Det vidner om, at der har været god aktivitet i særligt det grønlandske erhvervsliv, men også om at GrønlandsBANKEN i betydelig grad understøtter samfundsudviklingen, og ikke mindst at vi står konkurrencemæssigt stærkt, skriver banken i årsrapporten.

Nedenstående grafik er fra årsrapporten og viser bankens resultat før skat siden 2014.

Banken skriver i pressemeddelelsen, at nettorenteindtægterne steg med 36 procent til kr. 329,7 mio. i 2023.

- Indtægtsstigningen dækker over, at indtægter fra udlån, indskud i nationalbanken og obligationer steg. Renter til bankens indlånskunder steg også markant i 2023, mens gebyr- og provisionsindtægter faldt, delvist som følge af fald i garantier, står der.

Foreslår 55 kr. i udbytte - forventer lavere resultat i '24

Banken foreslår et udbytte på 55 kr. pr. aktie mod 20 kroner året før og oplyser, at de to største aktionærer er Nunafonden og Nalik Ventures A/S, samt at Grønlandsbanken i 2023 har betalt skatter på ca. 130 mio. kr. i form af udbytteskat, selskabsskat og A-skatter.

For 2024 forventes et lidt lavere resultat før skat på 180-230 mio. kr.

Powered by Labrador CMS