Kvanefjeld: Høringsmøder datolagt

Fra 23. til 28. august er det planlagt at gennemføre høringsmøder med Greenland Minerals, uafhængige eksperter og Naalakkersuisut, der sender tre medlemmer til Sydgrønland i forbindelse med det stærkt omdiskuterede Kvanefjeld-projekt.

Nu får borgerne i Sydgrønland igen mulighed for at stille spørgsmål til Kvanefjeld-projektet, og dennegang kan man henvende sig direkte til de politisk ansvarlige, der tilbage i april undlod at stille op til høringsmøderne på grund af trusler.

Naalakkersuisut vil sende Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen, Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund og Naalakkersuisoq for Sundhed, Kirsten L. Fencker til møderne, der vil blive livestreamet de steder, hvor det er teknisk muligt.

Naaja H. Nathanielsen har tidligere udtalt, at Naalakkersuisut finder det ”yderst vigtigt”, at der er politisk deltagelse ved høringsmøderne, og loven kræver, at høringsmøderne gennemføres uagtet, at et politisk flertal har ønsket at forhindre udvinding af radioaktive mineraler og grundstoffer i Grønland.

Sidste udkald

Det er også ved at være sidste udkald, hvis borgerne skal have mulighed for at stille spørgsmål direkte til de politisk ansvarlige. Høringsfristen er sat til den 13. september, efter at fristen blev forlænget i adskillige måneder forbindelse med valget i foråret.

Departementet for Råstoffer understreger, at den nuværende plan for at gennemføre møderne er under forudsætning for gældende regler og retningslinjer for afholdelse af arrangementer under Covid-19 situationen.

- Der vil derfor kunne forekomme ændringer i både tid og sted, oplyser departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm fra råstofdepartementet.

Powered by Labrador CMS