Kujalleq vil afdække boligmanglen i samarbejde med Ini A/S

Borgmesteren i Sydgrønland har haft travlt med at holde borgermøder og møder med interessegrupper i den seneste tid. Under alle borgermøder blev boligmanglen nævnt. Det vil borgmesteren gøre noget ved.

- Der er et stort behov for ældreboliger i vores kommune. Sammen med INI A/S vil vi få afdækket behovet for ældreboliger og mindre boliger, så vi kan få planlagt hvorledes vi skal afsætte midler dertil i de kommende år, siger borgmester Stine Egede (IA).

Kommune Kujalleqs boliger er ikke blevet vedligeholdt i flere år, derfor mangler især ældre og mindre familier ordentlige boliger.

Under borgmesterens borgermøder blev boligbehovet i Sydgrønland nævnt flere gange. Ældre og mindre familier har hårdt brug for ordentlige og vedligeholdte boliger. Det vil borgmesteren gøre noget ved, men i første omgang vil kommunen afdække boligmanglen i samarbejde med Ini A/S.

- Der er et stort behov for ældreboliger i vores kommune. Sammen med Ini A/S vil vi få afdækket behovet for ældreboliger og mindre boliger, så vi kan få planlagt hvorledes vi skal afsætte midler dertil i de kommende år, siger borgmester Stine Egede (IA).

Ligesom andre kommuner, så får kommunen udbetalt flere millioner kroner om året fra huslejebetalingerne, så kommunen kan vedligeholde boligerne. Ifølge kommunens pressemeddelelse, så er mange af kommunens boliger alligevel ikke blevet vedligeholdt.

- Vi har igangsat månedlige møder med Ini A/S´s ledelse for at få effektiviseret vort samarbejde. Vedligeholdelse af vores boligmasse er en meget vigtig opgave, for det bliver blot dyrere i sidste ende, også for borgerne, hvis vi ikke sørger for at boligerne vedligeholdes planmæssigt, siger Stine Egede.

Hvis boligmanglen og vedligeholdelse skal realiseres, så kan kommunen ikke undgå at bruge flere millioner. Derfor vil borgmesteren lave en plan for området.

- Jeg fremsætter på næste kommunalbestyrelsesmøde et forslag til en 5 års plan på boligområdet, hvor vi sikrer flere midler til anvendes til renoveringen af boligerne, siger borgmesteren.

Mangel på arbejdskraft

Udover boliger, så mener borgerne at der er mangel på arbejdskraft og udfordringer med at fastholde ansatte indenfor plejeområdet og på skoleområdet. Borgmesteren vil arbejde for, at flere kommer i arbejde.

- Vi afholder i nærmeste tid i samarbejde med de lokale Majoriaq et seminar for at få input til kommunens arbejdsmarkedsstrategi. Vi skal sørge for at få flere i arbejde og det skal kunne betale sig at arbejde. Derudover må vi arbejde på at tiltrække flere lærere til f.eks. Nanortalik, siger Stine Egede.

Landgangsbroer, pontonbror, fritidsaktiviteter for børn blev også nævnt i borgermøderne. Borgermøderne i Narsaq og Nanortalik blev afholdt i slutningen af marts.

Powered by Labrador CMS