Kujalleq sikrer psykologer til ofre for seksuelle krænkelser

Kommune Kujalleqs socialudvalg er kommet i arbejdstøjet. Udvalget har nemlig sikret flere tiltag, som blandet andet skal sørge for bedre boliger til de handicappede i Nanortalik og psykologhjælp til ofre for seksuelle krænkelse.

Kommune Kujalleqs socialudvalg fremlægger nu deres opnåelser efter valget.

Formanden for socialudvalg, Pipaluk Larsen Petersen (IA) og medlemmerne har i de seneste måneder haft travlt med at etablere bedre vilkår for personer, som har brug for en ekstra hånd i Sydgrønland.

Socialudvalget har blandt andet sikret planerne om et familiehus i Nanortalik. Huset skal øge viden om opdragelse for børn, hvor forældre og borgere kan tage kurser eller få tilbudt behandling.

Formand for Socialudvalget

- Vi er ved at nå realiseringen af et nyt familiehus i Nanortalik kommer til at have en stor betydning for borgerne. Jeg er sikker på, at det vil resultere i, at lysten til at ville deltage i kurser og behandlinger vil være endnu større, og at forældre derved vil tage et større ansvar, når det gælder opdragelse, siger formanden for Socialudvalget, Pipaluk Larsen Petersen (IA) og fortsætter:

- Det nye familiehus vil også give større mulighed for at give aktivitetstilbud til børn og unge med behov. Kommunen er nu ved at iværksætte køb af et hus til formålet, siger Pipaluk Larsen Petersen.

Socialudvalget har blandt andet flyttet boenhed for personer med handicap i Nanortalik. De handicappede i Nanortalik er blevet flyttet til bedre boliger, hvilke glæder kommunen, da de får en sundere tilværelse. Derudover så har de ældre i Nanortalik, som bor i ældrekollektivet nu fået en sundere bolig. De ældre er blevet flyttet fra det nu nedlagte ældrekollektiv.

Øget indsats på børneområdet

Det lykkedes for udvalget at sikre psykologhjælp til ofre for seksuelle krænkelser. Hjælpen varer til og med 2023.

- Kommune Kujalleq har i 2022 underskrevet en samarbejdsaftale med Socialstyrelsen om behandling af ofre for seksuelle krænkelser. Psykologbehandlingerne påbegyndes fra og med 24. april, hvor psykologerne ankommer til kommunen, oplyser socialudvalgsformanden.

Udover psykologhjælp, så vil kommunen øge indsats på børneområdet. For at forbedre indsatsen på børneområdet har kommunerne for 2022-2024 fået et bloktilskud på 5,0 millioner kroner. Hver kommune har således fået 1 millioner kroner mere i bloktilskud til formålet med at nedbringe de særlige kommunale ubehandlede sagsopgaver inden for børne- og ungeområdet.

Kommunen vil arbejde for at nedbringe antallet af børn på døgninstitutioner. Anbringelserne er dyrt for kommunen, derfor har socialudvalget godkendt oprettelse af professionelle plejefamilier, som skal lette opgaven for kommunen.

Undersøgelse af placering af børn og unge

Socialudvalget har brugt midler til særlige undersøgelser der vedrører placerede børn og unge hos plejeforældre.

- Undersøgelsen går ud på at afdække, om sagerne følger lovgivningen. Undersøgelser på det sociale område, handleplaner og endvidere beslutninger på det økonomiske område, siger Pipaluk Larsen Petersen.

Socialudvalget har blandt andet etableret råd for forskellige fagområder i socialområdet i Kommune Kujalleq. Handicapområdet, børneområdet, offentlig hjælp, alderspension og førtidspensionsområdet får hver råd. Rådene skal bistå af interessenter og brugergrupper, som skal hjælpe med at gøre kommunens indsats bedre.

Udvalget udtrykker, at de har haft et godt møde med Naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Paneeraq Olsen, da hun var i Sydgrønland.

Powered by Labrador CMS