Kuannersuit: Striden fortsætter - endeligt afslag klar om få uger

Energy Transition Minerals har indleveret høringssvar på Naalakkersuisuts udkast til afslag om udvindingstilladelse på Kuannersuit. Dermed kan der lægges sidste hånd på et endeligt afslag, som selskabet dog har et år til at klage over.

I februar har Energy Transition Minerals indleveret svar på en høring om afslag på udvinding af mineraler på Kuannersuit (kvanefjeld) ved Narsaq.

Dermed kan Naalakkersuisut indenfor tre uger aflevere sit endelige svar på ansøgningen. Det oplyser departementschef i Departement for Råstoffer og justitsområdet, Jørgen Hammeken Holm til Sermitsiaq.AG.

Tilbage i december fik Energy Transition Minerals fornyet deres efterforskningstilladelse, og det mener selskabet er et udtryk for, at loven om forbud mod udvinding og efterforskning efter uran ikke er gældende for deres udvindingstilladelse.

Fortsat afslag på udvindingstilladelse

Men det afviser departementschefen kategorisk.

- Forlængelsen har umiddelbart intet at gøre med uranloven. Det er normal procedure at forlænge efterforskningstilladelser, hvis en virksomhed efterlever kravene om at have en vis størrelse omkostninger til efterforskning. Det kan de (Energy Transition Minerals Ltd., red.) sagtens leve op til. Begrundelsen ligger ikke i uranloven, slår han fast.

Departementschefen oplyser ydermere, at efterforskningstilladelser, der er givet før loven trådte i kraft, ikke er omfattet af loven, men at udnyttelsestilladelser, der skal udstedes efter loven er vedtaget, er omfattet af forbuddet om efterforskning og udvinding af uran.

For højt indhold af uran

Naalakkersuisut har begrundet afslaget i det udkast, der er sendt i høring med, at der ikke kan gives tilladelse til udvinding, da indholdet i minen omfatter mere en 100 ppm uran, hvilket blev forbudt i uranlovgivnigen fra 2021.

Selskabet har altså nu sendt høringssvar med indvendinger mod afslaget både på faktuelle indsigelser og det lovmæssige i afgørelsen.

Men høringssvaret ser ikke ud til at ændre udfaldet, mener departementschefen.

- Det er korrekt, at de har indgivet et høringssvar til vores udkast på afslag om efterforskningstilladelse. Umiddelbart er der ikke noget nyt i deres omfattende svar, som kan ændre den indstilling, vi fra departementet giver til Naalakkersuisut. Derfor regner jeg med, at vi indenfor tre uger har en indstilling klar til naalakkersuisut om at afslag på efterforskning.

Kan klage over afgørelsen

Når det endelige afslag er aflevere har selskabet et år til at klage over afgørelsen.

Energy Transition Minerals kæmper fortsat på flere fronter for at få deres tilladelser i orden. De har indgivet en tillægsansøgning om udnyttelse. I det nye forslag vil selskabet bryde malmen og skille uran fra mineralerne for at lægge uranen tilbage i fjeldet, hvor der i det første projekt var lagt op til at uranen skulle udvindes og sælges.

Spørgsmålet i striden er så, om udvinding er, når man graver malmen op af jorden, når det har været i processanlægget, eller når man sælger det.

- Udnyttelse og udvinding er ord i samme kategori, men det er ikke 100 procent klart i loven. Vi mener klart, at udnyttelse er så snart man graver noget op af jorden, siger Jørgen Hammeken Holm.

Voldgiftsagen kører sideløbene

Udover ansøgningen om udvinding, så har selskabet indgivet en voldgiftssag på baggrund af virkningen af uranloven fra 2021 på selskabets rettigheder omkring den eksisterende efterforskningstilladelse, og retten til en udnyttelsestilladelse.

- Vi kæmper videre med voldgiftssagen, som vi forsat håber bliver afvist, slutter Jørgen Hammeken Holm.

Powered by Labrador CMS