Kuannersuit: Forsvaret i voldgiftssag skal afleveres i begyndelsen af det nye år

Senest den 8. januar skal Naalakkersuisut og den danske regering have indgivet deres forsvar til voldgiftsretten vedrørende Kuannersuit. Det skriver ETM i en pressemeddelelse.

En verserende voldgiftssag skrider langsomt frem som en del af en større konflikt vedrørende projektet på Kuannersuit, hvor Naalakkersuisut har afvist at tildele Energy Transition Minerals Ltd (tidligere Greenland Minerals) tilladelse til at udvinde sjældne jordarter.

Afslaget er givet på baggrund af uranloven, som forbyder udvinding af uran af en vis mængde i malmen.

ETM har i sin voldgiftssag i København indgivet klageskrift med det mål at opnå en afgørelse, der pålægger de to regeringer at anerkende deres ret til en udnyttelseslicens til Kuannersuit. Samtidig har ETM foreløbigt kvantificeret deres erstatningskrav til 11,5 milliarder dollars, inklusive renter.

Vil have rykket sagen til Grønland

Naalakkersuisut har på nuværende tidspunkt bestridt voldgiftsrettens kompetence og argumenteret for, at tvisten bør behandles af de grønlandske domstole. Denne tvist om retskompetence vil blive afgjort i løbet af voldgiftssagen.

Som det nyeste skridt i processen har voldgiftsretten pålagt de to regeringer at indgive deres forsvar senest den 8. januar 2024. Derefter vil voldgiftsmændene fastsætte en tidsplan for de kommende trin i voldgiftssagen.

Administrerende direktør for ETM, Daniel Mamadou mener at der til januar vil komme mere klarhed over, hvordan resten af voldgiftssagen vil se ud, og hvornår den forventes afsluttet.

Han udtaler, at ETM fortsat søger en konstruktiv dialog med Grønlands regering med det overordnede mål at udvikle Kvanefjeld projektet til gavn for alle interessenter.

Uranloven forhindre al udvinding

Hvorvidt en voldgiftssag er konstruktiv dialog kan nok tolkes forskelligt af parterne i sagen.

Kvanefjeld projektet indeholder sjældne jordarter, som er afgørende for overgangen til grøn energi og som er stort fokusområde for både Europa og andre regeringer i verden.

ETM mener at have dokumenteret, at projektet kan udvikles sikkert i overensstemmelse med international bedste praksis, men Naalakkersuisut har afvist ansøgningen på grund af den uran som også ligger i fjeldet og ikke kan undgås at få med når de sjældne jordarter udvindes.

ETM har med et nyt projekt forsøgt at få tilladelsen ved efterfølgende at lægge uranen tilbage i fjeldet, men heller ikke det er i tråd med uranloven fra 2021.

Sermitsiaq.AG forsøger at få en kommentar fra Naalakkersuisut om deadline for indlevering af forsvar.

Powered by Labrador CMS