Krydstogtindustrien: Grønland er for billig

Onsdag har Visit Greenland på baggrund af en omfattende undersøgelse præsenteret industriens anbefalinger for en bæredygtig udvikling af krydstogt-turismen. Anbefalinger, som nu er blevet videregivet til myndighederne.

Grønland er for billig.

Det er udmeldingen fra krydstogtindustrien, som mener, at det eksisterende afgiftssystem bør revurderes, så der kommer flere penge til at styrke kvaliteten af havnefaciliteter og modtageapparater.

Noget, skibene ifølge krydstogtindustrien har givet udtryk for, at de gerne vil acceptere, hvis det betyder at faciliteterne forbedres.

Sådan lyder en af flere anbefalinger i en ny undersøgelse, som Visit Greenland har præsenteret i dag. Undersøgelsen blev igangsat tilbage i vinter med henblik på at kortlægge og belyse udfordringer og potentialer for krydstogtturismen.

- Resultaterne har til formål at give os et mere nuanceret billede af de mange interesser, der er på området samt give inspiration til, hvordan vi bedst faciliterer tværgående samarbejder for en bæredygtig udvikling, siger Visit Greenlands direktør, Anne Nivíka Grødem.

Forskellige former for krydstogtturisme

Det fremgår af undersøgelsen, at der i industrien er forskellige holdninger til de store konventionelle krydstogtskibe og de mindre ekspeditionsskibe.

En overvægt af de adspurgte virksomheder foretrækker ekspeditionsskibe med få passagerer. De oplever, turisterne fra dette segment opholder sig længere køber flere produkter lokalt og udviser større respekt og hensyn for lokalsamfundene.

Andre virksomheder forklarer ifølge undersøgelsen, at de foretrækker de store konventionelle skibe, da de bidrager med en større kundegruppe, mulighed for flere indtægter og et stort behov for servicering fra det lokale erhverv.

Resultaterne er videregivet

Industrien er dog enige om, at der er en række områder, som bør prioriteres. Det gælder først og fremmest disse:

  • Revurdering og re-design af det nuværende afgiftsmodel.
  • Udbygning og vedligehold af havne.
  • Udbygning af faciliteter udover havne som eksempelvis offentlige toiletter, skiltning, stier, ventesale og lignende.
  • Indførelse af nye afgifter som for eksempel en miljøafgift, der kan kompensere for skibenes forurening eller bruges som redskab til at få de største miljøsyndere til at blive ude af Grønland.
  • Større fokus på at skaffe flere lokale faglærte til turismeindustrien.

Undersøgelsen har ifølge Anne Nivíka Grødem givet det nationale turistråd interessante indsigt og ny viden, som vil blive anvendt aktivt i det strategiske arbejde fremadrettet, ligesom undersøgelsens resultater er blevet videregivet til myndighederne.

Du kan læse hele kortlægningen af krydstogtindustrien HER.

Powered by Labrador CMS