Krydstogtafgifter rykkes frem - der skal penge i kassen allerede i 2024

Naalakkersuisut har besluttet at fremrykke indførelse af afgift på krydstogtspassagerer med et år til 1. januar 2024.

Henover sommeren har Naalakkersuisut haft et lovforslag i høring om genindførelse af afgifter på krydstogtpassagerer.

I høringsfasen har der været kritiske røster, der var bekymret for, at de nye afgifter kan føre til mere bureaukrati. Naalakkersuisut fik dog ros for, at afgifterne først skulle indføres til januar 2025, så der var tid til at udvikle en god løsning.

Nu har Naalakkersuisut dog sadlet om, og afgifterne foreslås nu indført et år tidligere - 1. januar 2024.

Det oplyser Departement for Finanser og Ligestilling i en pressemeddelelse.

50 kr. pr passager

Det færdige forslag rummer en afgift på 50 kr. pr. krydstogtpassager. Afgiften fastsættes udfra hvor mange passagerer, der er ombord på skibet, når det anløber havnen.

Det foreslås samtidig, at havneafgiften for store krydstogtskibe fordobles, mens havneafgiften for mindre krydstogtskibe bibeholdes på samme niveau som i dag.

Det skønnes, at afgiften vil indbringe 5 mio. kr. En fordobling af havneafgiften for store krydstogtskibe og undtagelsen for afregning af havneafgift for visse krydstogtskibe samt den nedsatte havneafgift for store krydstogtskibe i Sikuki Nuuk Harbour skønnes med usikkerhed at øge havneafgiftsindtægterne med 4-6 mio. kr.

Provenuet forventer Naalakkersuisut at bruge på vedligehold af havnene.

Konservative skøn

Kommunerne får desuden mulighed for at opkræve et miljø- og vedligeholdelsesgebyr, som vurderes at kunne indbringe kommunerne samlet set indtægter for i omegnen af 15 mio. kr.

- Skønnene i forslaget er konservative. Den fremtidige udvikling i antal krydstogtpassagerer, antal anløb og antal ilandsættelser pr. krydstogt vil bl.a. være afhængig af kommunernes valg af gebyrstørrelser og lokationer, skriver naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), i et notat om afgiften til Inatsisartut.

Kommer bekymringer vedrørende Nuuk i møde

I høringsfasen har flere aktører herunder Kalaallit Airports International udtrykt bekymring for, at afgifterne for krydstogtskib i, der anløber Nuuk, ville blive højere end i resten af landet, fordi Sikuki Nuuk Harbour i forvejen opkræver afgifter i havnen.

Naalakkersuisut har valgt at komme bekymringerne delvist i møde, ved at indføre en undtagelse fra afregning af havneafgift for visse krydstogtskibe samt en nedsat havneafgiftssats for store krydstogtskibe i Sikuki Nuuk Harbour A/S.

- Undtagelsen og den nedsatte afgiftssats har til formål at imødegå en situation, hvor krydstogtskibenes samlede betalinger for anløb af Nuuk når et sådant niveau, at skibene må undlade at anløbe Nuuk, står der i materialet til lovforslaget.

Powered by Labrador CMS