Kontroversielt forslag afleveret til Inatsisartut

Naalakkersuisoq Kim Kielsen (S) har nu sendt forslaget til en ny fiskerilov til politikerne i Inatsisartut. Naalakkersuisut holder fast en række elementer af lovforslaget, som mødte hård kritik i høringsfasen.

- Jeg håber, at debatten i salen og den endelige færdiggørelse af fiskerilovforslaget vil være konstruktiv og fremsynet, siger Kim Kielsen.

Forslaget til en ny fiskerilov er nu nået til politikerne i Inatsisartut efter at have været genstand for debat gennem mange år.

En tilfreds naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S), meddeler, at forslaget er afleveret:

- Jeg håber, at debatten i salen og den endelige færdiggørelse af fiskerilovforslaget vil være konstruktiv og fremsynet. 

- Loven skal være en af grundstenen for den næste generation af fiskere, og for den fortsatte udvikling af fiskerierhvervet til fordel for hele det grønlandske samfund, udtaler Kim Kielsen i en pressemeddelelse.

Rykker sig ikke

Lovforslaget fik hård kritik i høringsfasen, og det fremsendte lovforslag afslører, at Naalakkersuisut ikke har ladet sig flytte på en række centrale punkter.

Det gælder blandt andet i forhold til kritikken af indførelse af individuelle omsættelige kvoter (IOK) i det kystnære fiskeri efter hellefisk. 

Den del af forslaget kritiseres for at ville føre til markant færre fiskere med store konsekvenser til følge for bygderne i Nordgrønland. Men Naalakkersuisut understreger, at der er brug for en reform:

- På baggrund af analyser foretaget af Fiskerikommissionen kan det konstateres, at der er plads til forbedringer i dette fiskeri, og at effektiviteten kan øges, hvilket vil komme den enkelte fisker og samfundet til gode, skriver Naalakkersuisut i et notat om de mange kritiske høringssvar.

IOK ventes at give mere stabile betingelser

Her understreges det også, at de enkelte licenshavere ikke tvinges til at forlade fiskeriet samt at Naalakkersuisut mener, at der er flere fordele end ulemper for den enkelte fisker ved individuelle kvoter:

- Dette skyldes bl.a., at den enkelte aktør opnår en fast andel af TAC’en og har mulighed for at indrette sig efter denne mængde. Dertil er det ved IOK-fiskeri muligt at opnå finansiering, idet der kan stilles sikkerhed i kvoteandelen. 

- IOK-fiskeri skaber således stabile rammebetingelser for den enkelte fisker, der fordrer muligheden for at planlægge sit fiskeri og foretage investeringer i overensstemmelse med de berettigede forventninger den enkelte vil have til sin andel af kvoten i den i loven fastsatte periode. Dertil er der med forslaget indført mulighed for at kvoteandele kan gå i arv.

Forsvarer særstatus til Royal Greenland

I notatet forsvarer Naalakkersuisut også, at det selvstyreejede fiskeriselskab Royal Greenland får særstatus ifølge lovforslaget, da selskabet ikke underlægges samme kvotelofter som de private selskaber:

- Det skal dog bemærkes, at Naalakkersuisut i forbindelse med udarbejdelse af dette forslag har iagttaget konkurrencelovens regler, herunder konkurrencelovens regler om konkurrenceforvridende støtte, og finder ikke at et øget kvoteloft for offentligt ejede selskaber strider imod konkurrencelovens regler, skriver Naalakkersuisut blandt andet og fortsætter:

- Naalakkersuisut har nøje overvejet i hvilket omfang Royal Greenland skal have et øget kvoteloft i forhold til de private rederier. Til forskel for de private selskaber har Royal Greenland særlige samfunds-, beskæftigelses- og sociale forpligtelser som ikke kan pålægges private selskaber, der tilsiger et behov for differentieret kvoteloft.

Ifølge planen skal forslaget til ny fiskerilov førstebehandles  i Inatsisartut 11. april.

Powered by Labrador CMS