Kommuner og Selvstyret: Socialområdet og sundhedsvæsenet under lup

Naalakkersuisut og borgmestrene har sat sig sammen i Qaqortoq for at evaluere samarbejdet mellem selvstyret og kommunerne. Her fylder socialområdet og sundhedsvæsenet meget.

Det er især social- og sundhedsområderne der er på dagsordenen i mødet på den politiske koordinationsgruppemøde der startede tirsdag morgen i Qaqortoq.På billedet ses Jess Svane, der er Naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender samt Mimi Karlsen, der er Naalakkersuisoq for sundhed.

Der er mange borgere, der har brug for det offentliges håndsrækning. Især de mindrebemidlede kan virkelig føle prisstigninger på eksempelvis dagligvarer, som covid-19 og den internationale usikkerhed med krigen i Ukraine har ført med sig.

Men derudover er der også enorme rekrutteringsproblemer på social- og sundhedsområdet. De områder, som er kernevelfærd for borgerne, lider af personalemangel, og det får hver eneste dag konsekvenser for de borgere, der har brug for en offentlig håndsrækning.

Naalakkersuisut og borgmestrene kan sammen udstikke retningslinjer for, hvordan det offentlige system kan komme borgerne til undsætning bedre og hurtigere. Og det er blandt emnerne under et igangværende møde i Qaqortoq i den såkaldte politiske koordinationsgruppe, der rummer kommunerne og Naalakkersuisut.

Vigtigt at lytte

Den politiske koordinationsgruppe har på mødet inviteret pædagogernes fagorganisation (NPK), arbejdernes fagorganisation (SIK) og socialrådgivernes forening (NIISIP) til at fremkomme med deres visioner for, hvordan det offentlige kan blive bedre på social- og sundhedsområdet.

- Det er vigtigt, at vi lytter til pulsen iblandt befolkningen, derudover er det vigtigt at høre, hvordan vi kan arbejde for at minimere rekrutteringsproblematikken på netop social- og sundhedsområderne.

- Derfor har vi også prioriteret at lytte til de tre organisationer, før vi begynder at udstikke eventuelle nye retningslinjer, for hvordan det offentlige håndterer de to store sagsområder, forklarer Naalakkersuisoq for sociale anliggender, arbejdsmarked og indenrigsanliggender, Jess Svane (S), der også er ankermand for mødet i den politiske koordinationsgruppemøde i Qaqortoq.

Et af de konkrete mødepunkter er hvilke udfordringer, der er, og hvordan sundhedsvæsenet og kommunerne kan arbejde bedre sammen i det videre samarbejde. Sundhedsvæsenet hører til Naalakkersuisuts ressortområder, mens borgerbetjeningen er kommunernes ansvar.

Kommuner ønsker stadig udflytning

Ud over de to store områder, der har den tætteste berøring med borgerne, så ønsker Qeqqata Kommunia stadig, at der sker mere spredning af det offentliges tilstedeværelse i landet og ikke kun i Nuuk.

Borgmester Malik Berthelsen (S) vil i den forbindelse fremkomme med forslag til spredning af offentlige jobs fra Nuuk til kysten.

Derudover skal gruppen af Naalakkersuisut og borgmestre samt deres embedsfolk, ud over orienteringssager drøfte bekæmpelse af indførsel af narkotika og euforiserende stoffer samt ulovlig handel med alkohol, processen for reformen på havneområdet og affaldproblematikken i bygderne.

Powered by Labrador CMS