KNI-regnskabschef dømt i Østre Landsret

En tidligere regnskabschef er ved dom blevet pålagt at tilbagebetale cirka 5,4 millioner kroner til KNI A/S. Et beløb han uretmæssigt og forsætligt har tilegnet sig fra 2014 til 2021, hvor han blev bortvist.

Et kapitel i den store skandalesag i KNI A/S er nu afsluttet. Det selvstyreejede selskab fik den 7. december medhold af Østre Landsret i, at den tidligere regnskabschef bedrog selskabet. En sag vedkommende tabte i byretten, men ankede.

Millionbeløbet, som regnskabschefen skal tilbagebetale, omfatter derudover renter af beløbet og sagsomkostninger for begge retsinstanser, oplyser KNI i en pressemeddelelse.

- KNI A/S blev bekendt med de konkrete forhold i foråret 2021. I forlængelse heraf har KNI A/S foretaget relevante interne undersøgelser af vores processer og arbejdsgange. For at undgå gentagelse af uretmæssig adfærd har vi derefter opdateret og strammet processerne, fremgår det af pressemeddelelsen, hvor administrerende direktør Jeppe Jensen udtaler:

Tilfreds direktør

- Jeg er meget tilfreds med, at Østre Landsret har stadfæstet byrettens afgørelse. Dommen er en understregning af, at enkeltpersoner som handler ulovligt og illoyalt overfor KNI, skal stå til regnskab for det økonomiske tab vedkommende har påført KNI. Jeg vil gerne takke vores medarbejdere, bestyrelse, konsulenter og advokater, for et godt og professionelt arbejde under sagens forløb. Med Landsrettens dom kan vi nu lægge et kedeligt kapitel i selskabets historie bag os.

Et andet forhold er imidlertid endnu ikke afsluttet og som samme person er blevet politianmeldt for. Det er den omfattende regnskabsmanipulation, hvor lagerværdierne i KNI kunstigt blev pustet op. Et forhold som senere har betydet, at KNI har været nødsaget til at nedskrive egenkapitalen ganske væsentligt.

Den del af skandalesagen er endnu under efterforskning af politiet.

Powered by Labrador CMS