Kammeradvokat repræsenterer selvstyret i to råstofsager

Australske Greenland Minerals og kinesiske London Mining fører lige nu sager mod selvstyret, da de mener, at de uretmæssigt er blevet frataget deres licenser i Grønland. Det er Kammeradvokaten i København, der repræsenterer selvstyret

– Det er vurderingen, at om ikke alle, så flere af de lokale advokatfirmaer har interesser i eller repræsenterer private virksomheder fra råstofbranchen, og derfor vil der kunne opstå en slags habilitetsproblematik, såfremt de også skulle repræsentere myndigheden på området, siger departementschef Jørgen Hammeken-Holm om årsagen til, at det er kammeradvokaten i København, der repræsenterer selvstyret i de to sager.

Kammeradvokat Poul Schmith i København repræsenterer aktuelt departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling i to sager mod udenlandske råstofselskaber. De to selskaber Greenland Minerals /Energy Transition Minerals og London Mining mener, at de uretmæssigt er blevet frataget deres licens og muligheden for at kunne komme videre med deres råstofprojekter i Grønland.

ABONNENTER

Denne artikel er fra en af Mediehusets aviser. 

Fremover vil historier som denne kræve abonnement.

God læselyst, og god fornøjelse.

Voldgiftssag

Greenland Minerals / Energy Transition Minerals kræver en udnyttelsestilladelse til Kuannersuit – alternativt 80 milliarder kroner i erstatning fra Danmark og Grønland. Selskabet fik i 2023 med afsæt i uranloven fra 2021 afslag på deres oprindelige ansøgning om udnyttelsestilladelse af sjældne jordarter ved Kuannersuit. Efterfølgende fik de afslag på deres reviderede ansøgning med den begrundelse, at indholdet af uran ved Kuannersuit er målt til at være mellem 200 og 400 ppm, hvilket er langt over de 100 ppm, som fastsat i uranloven.

En sag for domstolene

Der er tale om en voldgiftssag det vil sige at det er voldgiftsretten, der skal tage stilling til, om selskabet har ret til at få meddelt en udnyttelsestilladelse ved Kuannersuit. I første omgang skal dommerne dog tage stilling til, om voldgiftsretten overhovedet har kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Det mener selvstyret nemlig ikke, at de har - med henvisning til, at tildelingen af en udnyttelsestilladelse sker efter råstofloven, og at uenighed om en afgørelse truffet af Naalakkersuisut på baggrund af råstofloven skal behandles ved domstolene og ikke af en voldgiftsret.

Stævning

For det andet drejer det sig om sagen mod det kinesisk-ejede selskab London Mining, der har stævnet selvstyret for, hvad de mener er ulovlig og ugyldig fratagelse af deres udnyttelsestilladelse ved Isua. 

Selskabet går efter at få deres tilladelse tilbage – alternativt vil de have 20 millioner kroner i erstatning og frigivelse af deres sikkerhedsstillelseskonto, der indeholder seks millioner kroner.

Sagen er anlagt ved retten i Grønland, der oplyser, at den stadig er under skriftlig forberedelse og først forventes for retten i januar 2025. Ingen habilitetsproblematikker

Vi har spurgt i departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling om, hvorfor kammeradvokaten egentlig repræsenterer selvstyret i de to sager. I princippet kunne sagen mod London Mining, der er anlagt ved retten i Grønland, vel godt være varetaget af et grønlandsk advokatkontor? 

– Kammeradvokaten er valgt ud fra flere kriterier, hvor følgende har gjort sig særligt gældende i valget. For det første; høje faglige juridiske færdigheder og erfaringer. Dertil stor erfaring og forståelse på råstofområdet generelt, men især indenfor relateret lovgivning, tilladelsesstruktur og processer. Endelig, ingen habilitetsproblematikker, det vil sige ingen tidligere eller nuværende repræsentation af modparten, skriver departementschef Jørgen Hammeken-Holm til Sermitsiaq.

Han tilføjer at der kunne opstå habilitetsproblemer med lokale advokatfirmaer, der ofte repræsenterer de udenlandske råstofselskaber. 

– Det er vurderingen, at om ikke alle, så flere af de lokale advokatfirmaer har interesser i eller repræsenterer private virksomheder fra råstofbranchen, og derfor vil der kunne opstå en slags habilitetsproblematik, såfremt de også skulle repræsentere myndigheden på området.

Powered by Labrador CMS