Ingen overraskelse: Der indhandles halvt så mange torsk som i 2016

Der er blevet indhandlet langt færre torsk i 2022 i forhold til 2016 - og det er ikke så underligt, hvis man spørger afdelingschef på Grønlands Naturinstitut.

Der er blevet indhandlet lige knap 15.438 tons kystnære torsk i 2022, hvilket er 19.184 færre tons end i 2016, viser tal fra Grønlands Statistik.

Selvom det er mere end en halvering af indhandlingen af kystnære torsk på syv år, så kommer det ikke bag på Helle Sigstad.

Hun er afdelingschef for afdelingen for Fisk og Skaldyr på Grønlands Naturinstitut, som blandt andet står bag rådgivningen for kvoter i det kystnære torskefiskeri i Vestgrønland. Rådgivningen skal give de bedste forudsætninger for at sikre et niveau, hvor man kan blive ved med at fiske optimalt.

- Der er ikke nogen, som lever godt med, at tingene går op og ned hele tiden, siger afdelingschefen på Grønlands Naturinstitut.

Ikke så mange torsk som tidligere

Det er ikke desto mindre tilfældet, når man kigger på indhandlingen gennem årenene, som har ligget en hel del højere end anbefalingerner fra Grønlands Naturinstitut.

Rådgivningen lød i 2022 på 4.780 tons indenskærs torsk, mens kvoten har ligget på 21.000 tons. Men selvom kvoten har været langt højere end naturinstistutets anbefalinger, så er det alligevel ikke lykkedes udnytte den. Men hvorfor?

- Det er nok fordi, der ikke er så mange torsk, som der har været tidligere, siger Helle Sigstad med henvisning til, at der "kun" er blevet indhandlet 15.438 tons i 2022.

Hun tilføjer, at man i mange år ikke har kunnet fiske hele kvoten.

Store udsving i indhandlingen af torsk

Helle Sigsted forklarer, at indhandlingen og de nuværende kvoter er urentable. Det underbygger hun med henvisning til en figur fra Grønlands Naturinstitut, som viser, fangsterne af indenskærs torsk i Vestgrønland de seneste årtier. (Se figur nedenfor)

Indenskærs torsk i Vestgrønland. Fangster (venstre) og indeks for 1-årige rekrutter (højre).

Figuren viser, at der er blevet fisket en hel masse i slutningen af 70'erne til og med 1981, hvor der kommer et gevaldigt hak med lav indhandling af torsk. Den stiger igen, men så er der et helt årti, hvor der ikke er mange torsk af betydning.

- Der kan godt gå lang tid, før man får en bestand op igen, siger Helle Gigsted, som mener, at det er noget, fiskeriet risikerer sker igen.

Royal Greenland konstaterer også, at den nuværende forvaltning af indenskærsfiskeriet efter torsk ikke er på niveau med den biologiske rådgivning, og hvad fiskeriet har kunnet fange de seneste år.

Ifølge Royal Greenland laver flere NGO’er såkaldte fish guides, som dømmer den grønlandske indenskærstorsk til at være i rød zone:

- Det betyder, at et givent produkt anbefales at blive erstattet med et andet mere bæredygtigt alternativ. Det er meget uheldigt, når torskefiskeriet samtidig er en væsentlig indtægtskilde for den lokale fisker og for Royal Greenland som producent, skriver Royal Greenland.

Powered by Labrador CMS