Hvalfangst er et erhverv

Den nye danske regering må stå fast på hvalfangsten, mener Doris Jakobsen (S)

EU skal ikke bestemme Danmarks hvalpolitik. Foto: Leiff Josefsen

EU-kommissionen har nu foreslået, at EU's ministre fastlægger en fælles EU holdning til de næste fem møder i Den Internationale Hvalfangstkommission. Forslaget er blevet fremlagt for Europaudvalget i Folketinget med kopi til bl.a. andet Grønlandsudvalget.

Kommissionen foreslår lige som tidligere, at EU skal være medlem af Hvalfangstkommissionen, at EU's medlemslande skal lade EU-kommissionen bestemme, hvordan de må stemme på IWCs møder, og at de skal stemme for alle former for fredningsbestemmelser omkring hvalerne.

Herudover vil EU have de små hvaler ind under IWC kompetence, hvilket de ikke er i dag. EU kommissionen begrunder sit forslag med henvisning til EU's generelle miljøpolitik.

I det danske rige, er det Grønland og Færøerne, der fanger hvaler. Ingen af de to lande er medlemmer af EU, og ingen af de to lande må være selvstændige medlemmer af Den Internationale Hvalfangstkommission. Derfor er det vigtigt for Siumuts folketingsmedlem, Doris Jakobsen at understrege, at:

- For os grønlændere er hvalfangst et erhverv på linje med fiskeri og ikke et miljøspørgsmål, som EU gerne vil gøre det til. Desuden siger alle erfaringer med IWC reguleringer af de store hvaler, at det ville være en ulykke, hvis de små hvaler også skulle ind under EU's kompetence.

- Jeg opfordrer derfor den nye danske regering til at følge samme spor som den tidligere regering og nægte EU at overtage den danske kompetence til at stemme selvstændigt i IWC. Det er hele rigets interesser, Danmark skal varetage i IWC, og vi giver ikke meget for EU's gratis holdning til den hvalfangst, EU-landene først selv ophørte med, da de havde ødelagt bestandene, understreger Doris Jakobsen.

- Siumut har naturligvis meddelt denne holdning til vores samarbejdspartnere i Socialdemokratiet. Nu håber vi bare, de andre regeringspartier er lige så lydhøre overfor Grønlands erhvervsinteresser, siger Doris Jakobsen

Powered by Labrador CMS