Historisk: Aldrig har Grønlandsbanken lånt så mange penge ud

Sunde forretninger, boligkøb og investeringslyst ligger bag historisk stort udlån oplyser Grønlandsbanken, som ifølge deres årsrapport har oplevet fremgang på de fleste parametre i 2022. Det resulterer i et overskud før skat på 109 millioner.

- Det er betryggende at se, at Grønland og formår at navigere økonomisk i en tid, hvor usikkerhed og uro præger verden, siger bankdirektør Martin Kviesgaard. Grønlandsbanken

Borgere og virksomheder låner penge som aldrig før i Grønlandsbanken. En udvikling, som banken er særligt godt tilfreds med, lyder det i en pressemeddelelse, som banken står bag i forbindelse med deres årsregnskab for 2022.

Udlånet er blevet øget med 570 millioner kroner, så det i dag svarer til 4.354 millioner kroner, hvilket er det højeste i Grønlandsbankens historie.

- Resultatet kommer af en stærk markedsposition, og at særligt vores erhvervskunder har sunde forretninger og investeringslyst, udtaler Martin Kviesgaard, direktør i Grønlandsbanken.

Det lyder videre, at den massive byggeaktivitet og ikke mindst handel med boliger også har resulteret i, at bankens garantiomfang er øget. Altså penge, som banken lægger til side, som en sikkerhed for at pengene bliver betalt.

Fremgang på næsten alle forretningsområder

Mere overordnet har den grønlandske økonomi vist sig robust på trods af uro i verden og stigende inflation og renter, ifølge Grønlandsbanken, som uddyber, at der har været fremgang på næsten alle forretningsområder.

- Det er betryggende at se, at Grønland og Grønlandsbanken formår at navigere økonomisk i en tid, hvor usikkerhed og uro præger verden. Banken har oplevet fremgang på de fleste parametre i 2022, og det er en afspejling af udviklingen i de finansielle markeder og ikke mindst udviklingen i Grønland, siger bankdirektøren.

Ikke desto mindre er bankens resultat blevet trukket væsentligt ned i forhold til året før. I det forgangne år opnåede Grønlandsbanken et resultat før skat på 109,1 millioner kroner, mens det drejede sig om 158,9 millioner kroner i 2021.

Banken har fortsat lave nedskrivninger på udlån, mens negative kursreguleringer har trukket resultatet nedad, lyder forklaringen.

Negative renter ophørt

Resultatet ligger dog inden for den reviderede guidance, altså den opdaterede prognose, i oktober 2022 om et resultat på mellem 90 – 120 millioner kroner.

Nettorenteindtægterne er steget med 9,1 millioner kroner i 2022 til 243,2 millioner kroner. Den beskedne stigning dækker blandt andet over, at udlånsstigningen skete i sidste del af 2022. Sammen med tilbagevenden til positive renter betyder det en klar forbedring af nettorenterne i sidste del af 2022.

Samfundet og kunderne har vist en solid økonomisk robusthed.

Det giver ifølge banken små nedskrivninger og hensættelser i 2022 på 4,5 millioner kroner mod 1,5 millioner kroner i 2021.

Begrænsede nedskrivninger på udlån

Managementreserven ligger nu på 42 millioner kroner inklusiv beløb til afledt konjunktureffekt, stigende inflation og stigende renter.

- Vi ser ganske stærke kunder, men vælger også at øge vores nedskrivninger til ledelsesmæssige skøn en smule for at kunne håndtere den usikkerhed inflationen kan give, siger Martin Kviesgaard

De stigende renter har medført større kurstab på bankens obligationer. Bankens sektoraktier og valutaområdet bidrager dog fortsat positivt. Kursreguleringerne udviser i 2022 et tab på 39,4 millioner kroner mod gevinst på 11,2 millioner kroner i 2021.

Med det stigende udlån og tilbagevenden til et positivt renteniveau forventer Grønlandsbanken et resultat før skat på 130 til 170 millioner kroner i 2023.

Powered by Labrador CMS