Pengetank

Grønlandsbanken fik plus på over 100 millioner kroner

Grønlands største bank nåede ikke 2014-resultatet på de 131,4 millioner kroner, men fik alligevel et solidt overskud i 2015

Grønlandsbanken er blandt de mest velpolstrede pengeinstitutter i hele riget

Med et overskud på 106,6 millioner kroner før skat leverer Grønlandsbanken et 2015-regnskab, der forrenter den såkaldte primo-egenkapital med 12,7 procent, oplyser pengeinstituttet.

Og selvom der er tale om et fald på 24,8 millioner kroner i forhold til resultatet i 2014, der var på 131,4 millioner kroner før skat, betegner banken resultatet som tilfredsstillende.

Læs: Grønlandsbanken fremviser nyt solidt overskud

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger er på 136,8 millioner kroner. Beløbet ligger midt i intervallet på 125 - 145 millioner kroner, som Grønlandsbanken vurderede ved regnskabsårets start.

Udbytte
Banken udbetaler for fjerde år i træk et udbytte på 55 kroner pr. aktie, i alt 99 millioner kroner.

- I 2015 er Grønland kommet ud af den længste periode med årlig negativ udvikling i bruttonationalproduktet (BNP) de seneste cirka 25 år. Det er positivt, men tre år med svag negativ udvikling i BNP har også kunnet mærkes hos os. 96 procent af vores forretning er i Grønland, og samtidig har vi haft et historisk lavt renteniveau. Begge dele har presset os, så set i det lys, er årsresultatet tilfredsstillende, fremhæver bankdirektør Martin Kviesgaard i en udtalelse.

Læs: Grønlandsbanken klarede sig flot under finanskrisen

Robuste kunder
Ifølge bankdirektøren er resultatet først og fremmest et udtryk for, at bankens erhvervs- og privatkunder er økonomisk robuste.

- Kunderne er generelt stærke, og virksomhederne er enormt dygtige til at tilpasse sig. Så selvom konjunkturnedgangen har trykket mængden af udlån mere end forventet i det meste af året, har udviklingen kun i meget begrænset omfang påvirket bankens tab og nedskrivninger på kundernes lån. Det er virkelig godt for Grønland. Til gengæld savner vi vækst i det private erhvervsliv. Men mon ikke 2015 var et vendepunkt, og vi det kommende par år vil se en positiv udvikling, vurderer bankdirektøren.

Grønlandsbankens nedskrivninger og hensættelser falder samlet fra 24,8 millioner kroner til 19,4 millioner kroner i 2015, et beløb som banken betegner som beskedent.

Investerer i fremtiden
Samlet ender året med en lille stigning i udlånene, hvilket er første gang i fire år.

- Grønlandsbanken kan allerede konstatere, at antallet af bolighandler ligger højt samtidig med, at mange større byggerier er gået i gang. Det er en faktor, der direkte kan måles på bankens entreprise- og finansgarantier, der i 2015 har vist en mærkbar stigning, påpeger bankdirektøren.

På baggrund af den forventede positive konjunkturudvikling, men også det fortsatte negative rentemiljø, er Grønlandsbankens lidt forsigtige forventninger for regnskabsåret 2016 et resultat på mellem 125 og 145 millioner kroner før kursreguleringer og nedskrivninger.

Læs: Grønlandsbanken giver lån til mineprojekt

Powered by Labrador CMS