GE: Royal Arctic Line skal lytte til kunderne

Grønlands eksport kan næppe klassificeres som en særinteresse, siger direktør i Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, der frygter, at Royal Arctic Lines beslutning om at nedlægge Aalborg Havn er politisk motiveret.

Royal Arctic Line vil fra juni ikke længere lægge til i Aalborg Havn, selvom flere af de store skaldyrseksportører har anmodet om at havnen fortsat er en del af rutenettet. I stedet forlyder det, at Royal Arctic Line er i gang med at finde en ny havn – måske i Norge – som de hellere vil have med i rutenettet.

Royal Arctic Line og direktør Verner Hammekens udmeldinger om at droppe Aalborg Havn til fordel for Aarhus Havn allerede fra juni i år - og dermed ikke følge anbefalingerne fra en række af de store skaldyrseksportører, undrer direktør i Grønlands Erhverv (GE), Christian Keldsen.

Han ser bestemt ikke Polar Seafood og Iceberg Seafoods appel til Royal Arctic Line om at fortsætte med at have Aalborg Havn i rutenettet som udtryk for en særinteresse, siger han til avisen Sermitsiaq:

– Den grønlandske eksport kan næppe klassificeres som en særinteresse. Royal Arctic Line primære opgaver er dels forsyningen af Grønland , dels transporten for eksportørerne, der oprindeligt som konsekvens af koncessionen ikke selv må sejle deres last ud af landet, netop for at optimere aktiviteterne i rederiet til gavn for det samlede Grønland.

Eksport overstiger bloktilskud

Ifølge Grønlands Erhverv er omkring 3.000 mennesker ansat i fiskeriet, og hvis de hver har en familie på 2-3 personer, så er der altså over 10.000 mennesker, der er direkte berørte af, at Grønland har en effektiv og konkurrencedygtig eksportstruktur.

– Så ingen særinteresse, men en vigtig komponent i samfundet og netop en del af det omtalte begreb ”alle borgere i Grønland”. Eksporten af fisk, rejer med videre er desuden så stor en del af vores samlede bruttonationalprodukt (omkring 1/3), at det ikke kan klassificeres som en særinteresse, men er en af kerneopgaverne for Royal Arctic Line. Eksporten overstiger bloktilskuddet i værdi, og er derfor fundamentet, vores samfund står på, siger Christian Keldsen, der opfordrer Royal Arctic Line til fortsat at lade Aalborg Havn indgå i rutenettet.

Læs hele historien i denne uge Sermitsiaq, som du kan købe adgang til her:

Powered by Labrador CMS