Friske tanker skal få løn og husleje til at mødes

SIKs lokalforening i Nuuk holder seminar om gode, sunde boliger, der er til at betale for en lønmodtager.

Det kommunale boligselskab Iserit opfører 48 boliger på Pinguaraq i Qinngorput, som i løbet af efteråret står klar til indflytning. Huslejen i en 3-rums bolig på 83 kvadratmeter bliver 7.670,00 kroner + forbruget af el, vand og varme.

Tre tal på mindsteløn og et enkelt tal på husleje viser, at mange husholdningsbudgetter har vanskelig ved at få lønindtægt og boligudgift til at hænge sammen.

En ufaglært lønmodtager på SIKs mindsteløn tjener 100,47 kroner i timen - eller 17.411,45 kroner om måneden. En branchemedarbejder på SIKs mindsteløn tjener 108,89 kroner i timen - eller 18.870,63 kroner om måneden. En faglært lønmodtager på SIKs mindsteløn tjener 119,08 kroner i timen - eller 20.636,56 kroner om måneden.

De nyeste boliger, som står klar til indflytning i Nuuk i løbet af efteråret, er det kommunale boligselskab Iserits 48 lejligheder på Pinguaraq i Qinngorput. Prisen for byggeriet er 100 millioner kroner, og huslejen bliver godt 1.100 kroner pr. kvadratmeter pr. år - for eksempel vil en 3-rums bolig på 83 kvadratmeter koste en månedlig husleje på 7.670,00 kroner + forbruget af el, vand og varme.

Chefredaktøren anbefaler:

Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen.

Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier.

Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen.

Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

Lønmodtageren betaler skat af sin indkomst, afhængig af personlige fradrag og skatteprocent, men kan få boligsikring, afhængig af indkomst og familiens størrelse. (Se faktabox nede i artiklen). For mange lønmodtagere står udgifterne til boligen for en uforholdsmæssig stor del af deres husholdningsbudget.

Boligen er nøglen til et godt liv

Nuummi Sulinermik Inussutissarsiuteqartut Peqatigiiffiat, forkortet NSIP, er lønmodtagerorganisationen SIKs lokalafdeling i Nuuk, som med 1.050 medlemmer er den største fagforening i landets hovedstad. På årsmødet i 2021 drøftede medlemmerne den største forhindring for et godt liv, hvor arbejde, familie og fritid hænger sammen. Svaret var entydigt: Boliger - eller rettere sagt manglen på gode, sunde boliger med en husleje, som er til at betale for en lønmodtager.

– Vore arbejderkolleger må vente 15 år på at få tildelt en bolig i den offentlige boligpulje, og når de endelig får tag over hovedet, er det til en husleje, som sætter deres økonomi under pres, siger NSIPs formand Ujoorsi Therkildsen til Sermitsiaq.

NSIP holder lørdag den 24. september en heldags konference om boliger, målrettet den store gruppe af lønmodtagere i Nuuk.

En række oplægsholdere fra byggefaget, finanssektoren, danske og islandske boligforeninger, kommunen og selvstyret kommer med oplæg, inden konferencens deltagere samles i grupper for at drøfte konkrete initiativer.

– Et byggeri målrettet vore medlemmer vil ikke alene sikre gode, sunde boliger, men vil også sikre arbejdspladser og praktikpladser for vore medlemmer, siger Ujoorsi Therkildsen.

Konferencen drejer sig alene om boligsituationen i Nuuk.

– Lønniveauet i Nuuk er højere end på kysten, men til gengæld er byggepriserne højere og ventelisterne længere. Og helt galt går det, når vore medlemmer tvinges ud på det private boligmarked med huslejer på 13-15.000 kroner om måneden, siger Ujoorsi Therkildsen.

Inspiration hentet udefra

Nuuk har tre boligselskaber: Kommuneqarfik Sermersooqs Iserit og Grønlands Selvstyrets Ini og Illuut.

Alle tre boligselskaber har årelange ventelister til en bolig.

En mulighed, som skal drøftes på konferencen, er etableringen af endnu et boligselskab. En mulighed, som henter inspiration fra Danmark og Island, der har præcis det samme behov som Grønland for gode, sunde boliger til en husleje, tilpasset en lønmodtagers indkomst. Fra Danmark kommer byggechef Anders Damm fra Arbejdernes Andels Boligforening, forkortet AAB, som blev stiftet i 1912 med det erklærede mål at skabe non-profit boliger til almindelige mennesker. AAB udlejer i dag 20.000 almene boliger fordelt på 106 afdelinger i København og omegn.

Fra Island kommer initiativtageren til arbejderbevægelsens boligforening Bjarg, fagforeningsmanden Gylfi Arnbjørnsson. De første almene boliger på Island stod klar til indflytning i juni 2019, og Bjarg og Reykjavik kommune underskrev tidligere på året en hensigtserklæring om opførelsen af 905 lejligheder fordelt på 17 grunde i den islandske hovedstad.

Finansiering skal på plads

Byggebranchens kapacitet og tilbudspriser spiller sammen med de finansielle kilder en afgørende rolle i opførelsen af arbejderboliger, og på konferencen er der oplæg fra såvel byggebranchen i Nuuk som Grønlandsbanken, Banknordik og pensionskassen Sisa.

Det kommunale boligselskab Iserit, som har fået i opdrag at bygge 100 boliger i Nuuk om året, har gode erfaringer med en langtidsplanlægning af boligbyggeriet.

I Nuuk var en kvadratmeterpris på 25.000 kroner eller mere ikke usædvanligt, men boligselskabet har indgået en 4-årig rammeaftale med entreprenørfirmaet EMJ/Atcon, som endte med en kvadratmeterpris på 18.000 kroner.

I de oprindelige planer for finansieringen deltog den danske pensionskasse PensionDanmark med 65 procent, den grønlandske pensionskasse Sisa med 25 procent og boligselskabet Iserit med 10 procent.

På grund af den politiske uro, som opstod i kølvandet på Selvstyrets benspænd for den særlige Sermersooq-model, trak de to pensionskasser sig ud af projektet. Iserit finansierer i stedet byggeriet på Pinguaraq med egne kræfter, men priseksemplet på en husleje i en 3-rums lejlighed i Pinguaraq udfordrer mange lønmodtagere.

Det videre arbejde

NSIP erkender, at alle gode kræfter skal samarbejde for at løse opgaven, og lokalafdelingen har nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med seminaret om arbejderboliger i Nuuk:

Ujoorsi Therkildsen, formand for NSIP, John Jakobsen, Grønlandsbanken, Jesper Hansen, Banknordik, Bo Eriksen, formand for Grønlands Erhvervs lokalafdeling i Nuuk, Jens Paulsen som repræsentant for den juridisk kompetence, Arnaq Johansen, medlem af NSIPs bestyrelse, Avaaraq S. Olsen, borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Uju Petersen, medlem af kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq, og Torben Kortegaard, det kommunale boligselskab Iserit A/S.

Arbejdsgruppen arbejder videre med de forslag, som fremkommer på konferencen.

Vellykket Snow Fest fejrede kreativiteten
Med en imponerende blanding af sne, musik og fællesskab blev årets Snow Fest i Nuuk afsluttet i weekenden. Mens den officielle vinder blev kåret, deltog de besøgende også aktivt i begivenheden, og...
Indsats mod oversvømmelser i Nuuk
Efter de store mængder regn, der faldt over Nuuk i går, har personalet ved Materiealegården haft en travl morgen med at håndtere oversvømmelser flere steder i byen. I midtbyen har der været...
Powered by Labrador CMS