Før Brexit-deadline: Vivian i offensiven

Storbritanniens exit fra EU kan blive en dyr affære for Grønland. Derfor er Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt, og hele embedsapparatet på hårdt arbejde for at afbøde skadevirkningerne denne sommer.

Vivian Motzeldt, Naalakkersuitut for Udenrigsanliggender, vil i juli besøge Bruxelles, så der bliver sat spot på Grønlands interesser i Brexit-forhandlingerne.

Lobbyarbejdet for at gøre sig lækker over for Storbritannien, der har valgt at stå uden for Den Europæiske Union, kører i højeste gear. Det fremgår af et paragraf 37 svar til IA’s Sofia Geisler fra Vivian Motzfeldt.

Sommer-besøg

Helt konkret håber Vivian Motzfeldt, at formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, kommer på besøg i Grønland i løbet af sommeren. Så de grønlandske interesser kommer ind under huden af en af de mest indflydelsesrige embedsmænd i EU-apparatet.

Desuden har Vivian Motzfeldt planer om at rejse til Bruxelles i juli for at yde en lobbyindsats i de enormt svære og komplicerede forhandlinger, hvor større nationers interesser har det med at tage dagsordenen.

Spillet om toldfrihed

Et afgørende og meget vigtigt element i Brexit-aftalerne med EU, set med grønlandske øjne, er, at man sikrer en fortsat toldfri eksport af fiskeriprodukter til Storbritannien.

- Dertil er det af særlig interesse, at partnerskabsaftalen, fiskeripartnerskabsaftalen og Grønlands deltagelse i de Oversøiske Lande og Territoriers (OL T) association ikke påvirkes negativt af Brexit, skriver Vivian Motzfeldt i sit svar.

Diplomater i spil

Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender understreger, at grønlandske diplomater er i kontakt med britiske, så Grønlands ønsker for fremtiden om toldfri adgang er kendt.

- Herunder Grønlands interesse for indgåelse af bilateral aftale med Storbritannien til ikrafttrædelse efter Brexit, skriver Vivian Motzfeldt.

Task Force

Hun gør desuden opmærksom på, at Selvstyret har nedsat en Brexit Task Force, sammensat af embedsmænd fra flere departementer, der arbejder for at fremme grønlandske interesser i Brexit-hurlumhejet. Desuden har Grønland en embedsmand siddende i det danske udenrigsministeriums Brexit Task Force.

Vivian Motzfeldt noterer imidlertid i forbindelse med et Grønlandsk notat, der blev afleveret til EU's Brexit-topforhandlere i december:

Vi står ikke øverst

- Notatet er ligeledes viderebragt til det relevante udvalg i Inatsisartut. Dette er dog ikke ensbetydende med, at Grønland står øverst på EU's Brexit-dagsorden, hvorfor det er vigtigt at sikre grønlandske interesser ved en løbende intensiv lobby-indsats, f.eks. ved at skabe opmærksomhed omkring Grønlands EU aftaleforhold overfor relevante EU-aktører ved enhver lejlighed, hvilket bliver gjort, lover hun paragraf 37-spørgeren.

Powered by Labrador CMS