Fødevareområdet: Arbejdsgruppe foreslår eksportenhed i Nuuk

En arbejdsgruppe nedsat af Naalakkersuisut foreslår, at der etableres en grønlandsk eksportenhed i Nuuk, så der overflyttes eksportkompetencer fra Danmark til Grønland.

Det har længe været et politisk ønske at undersøge mulighederne for at hjemtage fødevareområdet som led i at skabe bedre vilkår for den grønlandske eksport af fisk og skaldyr.

Atassuts Aqqalu Jerimiassen har fået optaget en såkaldt forespørgselsdebat på efterårssamlingen om, hvad der bør være næste skridt, for at få området hjem til Grønland.

Sådan er det nu

Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S) beskriver den nuværende situation på fødevareområdet således

- Som det er nu, er området delt mellem Grønland og Danmark. Grønland er myndighed for fødevareområdet på hjemmemarkedet, dvs. at vi siden 1998 her i landet selv har besluttet os for, hvilke regler der skal gælde for fødevarer på hjemmemarkedet.

- Danmark har ressort indenfor eksportområdet og varetager blandt andet handelsaftaler med aftagerlande samt overholdelse af EU-regler for import af varer fra Grønland.

- For vores land er det således et vigtigt område, vi taler om, da forudsætningen for eksporten af fisk og fiskevarer fra landet ligger heri.

Kilde: Svarnotat fra Naalakkersuisut til Aqqalu Jerimiassen om fødevareområdet.

Naalakkersuisut kommer i et svar til Aqqalu Jerimiassen med nogle detaljer om, hvordan arbejdet skrider frem - herunder at en anbefaling er, at "der som første skridt snarest muligt indledes dialog med den danske stat om etablering af en grønlandsk eksportenhed i Nuuk, så der overflyttes eksportkompetencer fra Danmark til Grønland."

Anbefalingen kommer fra en tværdepartemental arbejdsgruppe, som Naalakkersuisut nedsatte i 2022.

Skal uddanne grønlandske medarbejdere

Arbejdsgruppen skal ifølge svaret fra naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (S) udarbejde en køreplan hen mod overtagelse af veterinær- og fødevareområdet fra Danmark, og den har arbejdet på en rapport, der beskriver processen for overtagelse af området, herunder centrale forudsætninger for en succesfuld overtagelse.

Om den foresllåede eksportenheden uddyber naalakkersuisoq Kim Kielsen:

- Enheden vil ud over håndtering af selve eksporten med certifikater m.v. have til opgave at uddanne grønlandske medarbejdere til eksportområdet til gavn for erhvervet og det grønlandske samfund.

- Når rapporten er klar og Naalakkersuisut har taget stilling til arbejdsgruppens anbefalinger, vil Naalakkersuisut orientere relevante Inatsisartut udvalg om den videre proces. En endelig beslutning om at starte processen med at overtage området skal træffes af Inatsisartut, står der i svaret til Aqqalu Jeremiassen.

Powered by Labrador CMS