Fangererhvervet: Frysecontainere skal forbedre fangerøkonomien

Der skal opsættes frysecontainere i byer og bygder i yderområderne i Nordgrønland, som fangere kan bruge til at deponere deres fangster i, således de kan sælge dem, når der misfangst og dermed have indtjening i alle årets måneder, mener flere fisker- og fangerforeninger i Nordgrønland.

- Der er mulighed for, at indleder et samarbejde med de lokale fisker- og fangerforeninger med henblik på at anskaffe frysecontainere. Men det er også vigtigt at undersøge, hvorvidt de offentlige instanser som Pilersuisoq og Royal Greenland kan inddrages i projektet, siger Preben Møller, som er administrerende direktør i Great Greenland A/S. Great Greenland

De lokale fisker- og fangerforeninger i Sydgrønland vil i samarbejde Innovation South Greenland A/S opsætte frysecontainere i Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik i den nærmeste fremtid. Frysecontainerne skal bruges til at opbevare fangsterne, så de lokale fiskere og fangere får mulighed for at sælge deres madprodukter på brættet, når der er misfangst, og at de dermed får mulighed for at have en indtjening i alle årets måneder.

Dette koncept, der vil have en afhjælpende effekt for fisker- og fangerøkonomien i Sydgrønland, bør også bruges i byer og bygder i Nordgrønland, hvis farvande er dækket med solid havis i flere måneder om vinteren, mener flere fisker- og fangerforeninger, og Great Greenland A/S.

God idé

De sydgrønlandske fangere og fiskere får mulighed for at deponere deres fangster i frysecontainere i den nærmeste fremtid, og de vil på den måde få mulighed for at sælge deres opmagasinerede fangstprodukter i alle årets måneder på brættet.

Konceptet som er udviklet mellem de lokale fisker- og fangerforeninger og Innovation South Greenland A/S, bør også bruges i byer og bygder i Nordgrønland, hvor fangst- og indtjeningsmulighederne er begrænsede på grund af havisen om vinteren. Det fortæller flere fisker- og fangerforeninger, som Sermitsiaq har været i kontakt med.

Læs hele artiklen i avisen Sermitsiaq:

Powered by Labrador CMS