Entreprenørfirma er gået konkurs

Entreprenørfirmaet QEF-Nord ApS, der for få år siden overtog Entreprenør- og Minørfirmaet Larsen & Co. ApS er under konkursbehandling, fremgår det af Det Centrale Virksomhedsregister.

Larsen & Co ses her tilbage i 2017 under opførelsen af beboelsesejendommene mellem svømmehallen Malik og forbindelsesvejen til atlanthavnen

Retten i Grønland afsagde den 22. december 2023 et konkursdekret mod entreprenørfirmaet QEF-Nord ApS fra Qaqortoq. Virksomheden var ligeligt ejet af Benny Luther Larsen og Jimmy Sune Rødgaard Hansen.

Sermitsiaq.AG har kontaktet Benny Larsen for at få en forklaring på, hvad der ligger til grund for konkursen, men han ønsker på ingen måde at kommentere sagen.

Af virksomhedens seneste regnskab for 2022, og som blev fremlagt på selskabets generalforsamling den 26. maj 2023, fremgår det af ledelsesberetningen, at årets udvikling og resultat ”anses for tilfredsstillende”.

Stort underskud i 2021

I modsætning til 2021, hvor anpartsselskabet fik et underskud på knap 1,7 millioner kroner, så formåede man at levere et overskud i 2022 på knap 500.000 kroner. Egenkapitalen var imidlertid negativ og så stort som minus 1.761.939 kroner. De samlede gældsforpligtigelser var over syv millioner kroner, fremgår det af årsregnskabet. Heri oplyses det også, at man gennemsnitligt havde 15 ansatte.

Det tidligere entreprenørfirma Larsen & Co var drevet af Mogens Øgaard Larsen, der valgte at sælge virksomheden for et par år siden, da han ønskede at gå på pension. Larsen & Co. har stået bag opførelsen af adskillige beboelsesejendomme i Nuuk.

Powered by Labrador CMS