Energy Transition Minerals får afslag på deres alternative udviklingsansøgning

Konflikten om udnyttelsestilladelse til Kuannersuit-projektet intensiveres, da Energy Transition Minerals Ltd's alternative udviklingsansøgning nu også afvises af Naalakkersuisut.

Energy Transition Minerals hed tidligere Greenland Minerals.

I en pressemeddelelse meddeler Energy Transition Minerals Ltd (ETM), at Departement for Finanser, Ligestilling Råstoffer og justitsområdet har udstedt en foreløbig beslutning om at afvise selskabets alternative ansøgning om udnyttelsestilladelse til det kontroversielle Kuannersuit-projekt.

Den afgørende beslutning lød: "Grønlands regering afviser ansøgningen af 16. december 2022 om alternativ udnyttelsestilladelse til Kuannersuit-projektet, skriver ETM.

Den alternative ansøgning blev indsendt den 16. december 2022 som en ændring til en eksisterende ansøgning om en udnyttelsestilladelse til Kuannersuit-projektet.

Vil lade uranen ligge

I den nye udviklingsplan ville ETM fokusere på udvinding af sjældne jordarter, zink og fluorit og samtidig fjerne uran som en urenhed, der skal behandles og opbevares sikkert.

I den første ansøgning som også blev afvist, skulle Uran udvindes og eksporteres.

ETM skriver i deres pressemeddelelse, at beslutningen fra Naalakkersuiut udelukkende er baseret på anvendelsen af lov om uran, som for øjeblikket er under voldgiftsbehandling.

Beslutningen tager ikke hensyn til, hvorvidt tildelingen af udnyttelsestilladelsen er i overensstemmelse med reglerne i Mineralressourcer-loven, mener ETM.

ETM udtrykker dyb skuffelse over Grønlands regerings beslutning om at afvise den alternative udviklingsansøgning og er stærkt uenige i beslutningens præmisser.

Vil have forlænget høringsfristen

Selskabet kritiserer også beslutningen for at ligne en reproduktion af regeringens tidligere afvisning af selskabets oprindelige ansøgning om udnyttelsestilladelse uden en meningsfuld overvejelse af de alternative udviklingsforslags potentiale eller de juridiske rettigheder og legitime forventninger, som selskabet har.

Naalakkersuisut har givet ETM en to-ugers periode til at kommentere den foreløbige beslutning, en tidsramme, som selskabet anser for at være utilstrækkelig til at udarbejde et omfattende svar.

ETM har indledt dialog med Naalakkersuisut og har anmodet om en forlængelse af tiden til at udarbejde et svar samt adgang til al det materiale, som beslutningen er baseret på.

Uenighederne om Kuannersuit-projektet fortsætter derfor med at udvikle sig, da ETM forsøger at forsvare deres alternative udviklingsplan og opnå en mere omfattende vurdering af deres ansøgning, mens de i samme ombæring arbejder videre med voldgiftssagen og deres krav om 76 milliarder kroner i erstatning for afslaget om udvinding.

Powered by Labrador CMS