Departementschef har valgt at stoppe

Den centralt placerede departementschef Jørn Skov Nielsen går på pension til foråret

Når departementschefen for departementet erhverv, energi og forskning Jørn Skov Nielsen fylder 60 år til foråret stopper han og går på pension.

Det bekræfter han over for avisen Sermitsiaq.

Med Jørn Skov Nielsen stopper en af de helt centralt placerede topembedsmænd i Selvstyret, der især har sat sit præg indenfor udviklingen af råstofområdet. I 2011 blev han konstitueret som departementschef for erhverv og arbejdsmarked og blev året efter ansat fast i stillingen. Dermed fik han også råstofferne under sig, som han i forvejen havde haft ansvaret for som direktør for Råstofdirektoratet.

Som departementschef har han været involveret i en del af de helt afgørende og til dels omdiskuterede udviklinger i de hektiske år efter Grønland havde overtaget ansvaret for råstofferne.

Involveret i store beslutninger

Storskalaloven og ophævelsen af nultolerancen førte til debat ikke kun indenfor Grønlands grænser. Og selvom der naturligvis var tale om politiske beslutninger - og Jørn Skov Nielsen har altid lagt stor vægt på skillelinjen mellem det politiske arbejde og embedsapparatets virke - så var ansvaret for det faglige arbejde i forbindelse med de to politiske beslutninger lagt i hans hænder. Også underskrivelsen af udvindingstilladelsen med London Mining for det dengang håbefulde storskalaprojekt i Isua fandt sted, mens han var den øverst ansvarlige embedsmand for råstofområdet.

Jørn Skov Nielsens centrale placering i råstofområdet har ikke kun indbragt ham venner. Fra politiske hold har der fra forskellig side været mere eller mindre åbent ytret kritik af hans store indflydelse.

Råstofområdet flyttes

I 2015 mistede han dog en stor del af råstofområdet, da det blev skilt ud i et eget departement.

Behandlingen af analyserne af råstofprojekternes samfundsmæssige bæredygtighed (VSB) fik dog lov til at blive liggende i erhvervsdepartementet. Også ansvaret for ressourcer som olie og vand er fortsat placeret i erhvervsdepartementet. Behandlingen af VSB blev dog før sommerferien i år flyttet over i råstofdepartmentet. Det skete efter kritik fra industrien over en tung sagsebehandling.

Jørn Skov Nielsen er uddannet cand.polit. og har i perioden 2002 -2006 været ansat som afdelingschef og siden 2006 som direktør i Råstofdirektoratet. Han har derudover siden 1989 været ansat i forskellige stillinger i hjemmestyret og selvstyret, afbrudt af fem år i KNI.

Du kan få adgang til det seneste nummer af avisen Sermitsiaq via nedenstående link:

Powered by Labrador CMS