Danmark løber fra sit ansvar

Sælbestanden i Grønland er en tikkende bombe for økosystemet. Danmark må gøre sit til at implementere oprindelige folks rettigheder, herunder salg af sælskind i EU

Selvstyrets opgave som ejer af Great Greenland A/S er at udstikke nye retningslinier for en fornyelse af sælskindsproduktionen i vort land, hvor man bør omlægge en del af sælskindsproduktionen til almindelig hverdagstøj og arbejdstøj til overkommelige priser, mener KNAPK. Polfoto.

Det hænger for den danske stat, når den ikke hjælper Grønland med at presse på EU for bevare oprindelige folks rettigheder.

Det mener KNAPK, der i en pressemeddelelse skriver, at Danmark løber fra sit ansvar, når det gælder salg af sælskind i EU.

- Sælfangst og sælskindsproduktion sikrer beskæftigelse overalt i Grønland og i særdeleshed i yderdistrikterne. Udnyttelsen af sæler og sælskindsproduktionen i Grønland er med til at hæve levestandarden og realindkomsten hos fangerne i vort land, skriver Leif Fontaine, der formand for KNAPK.

- Det er derfor vores mening, at importforbuddet mod sælskind i EU er ulovlig, siger Leif Fontaine, der lister følgende mål fra WTO op:

• Hæve levestandarden og realindkomsten
• Sikre beskæftigelse
• Arbejde for fuld udnyttelse af verdens ressourcer
• Samt at der skal tages hensyn til at bistå udviklingslande som Grønland med at få større del i den voksende internationale handel

Desuden mener Leif Fontaine, at importforbuddet mod sælskindsprodukter er overtrædelse blandt andet af følgende artikler i Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder: Artikel 3, Artikel 5, Artikel 8,2 ab, Artikel 20, Artikel 32, Artikel 46 2,3. I den forbindelse mener KNAPK, at importforbuddet har medført at handel med sælskindsprodukter på verdensplan er krakeleret og har sat sælfangsten i Arktis under hårdt pres og har medført, at den bliver udsat for tvunget assimilation med risiko for ødelæggelse af oprindelig kultur.

- Den danske stat er juridisk forpligtiget til at tage skridt til at retfærdiggøre og implementere Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder i det parlamentariske system i rigsfælleskabet, men staten er også forpligtiget til at tage foranstaltninger for at afbøde negative økonomiske eftervirkninger af tiltag, der skader fangernes livsvilkår i Arktis. Det ansvarlige politiske system i vort land må være sin opgave voksen og kræve over for staten, at forpligtelser gældende for oprindelige folk i henhold til internationale bestemmelser, der er anerkendt af FN overholdes og implementeres af staten.

- Vi er bekymret over, at et importforbud af sælskindsprodukter kan skade økosystemet i vore farvande. Allerede i dag er den voksende bestand af forskellige sæler en ”tikkende bombe” under det grønlandske fiskerierhverv, hvor det fra Grønlands Naturinstitut er dokumenteret, at alene bestanden af 17,5 millioner sæler i Nordatlanten spiser 16 million tons fisk og skaldyr årligt. Samtidig observeres afmagrede sæler i hele Arktis. Vi er bekymret og er bange for, at der kan være hungersnød i gang i sælbestanden i Arktis, siger Leif Fontaine.

Powered by Labrador CMS