Chefredaktøren anbefaler: Stramninger på vej for krydstogtoperatører

Ocean Explorers grundstødning i Nationalparken har sat skub i arbejdet med en ny bekendtgørelse for krydstogtturismen. Udover indførelse af passagerafgift og forhøjelse af havneafgift forventes der også at komme restriktioner på, hvor krydstogtsskibene fremover må sejle henne.

Ocean Explorers grundstødning har sat gang i diskussionen om, hvad krydstogtindustrien egentlig bidrager med til Grønland, samt om det er tid til at stramme reglerne for, hvor de må sejle henne.

Krydstogtskibet Ocean Explores grundstødning i Alpefjord har affødt en debat om krydstogtturisterne bidrag til Grønland, samt om det er tid til at stramme op på regler og krav til krydstogtoperatørerne. I år har 600 krydstogtsskibe anløbet Grønland, og det er 200 mere end sidste år. Grønland er med andre ord blevet en populær krydstogtdestination, og antallet af turister forventes kun at stige de kommende år.

Passagerafgift

Chefredaktøren anbefaler:

Denne artikel er hentet fra avisen Sermitsiaq og udvalgt af chefredaktør Dorthe Olsen.

Du får dermed som netlæser adgang til en avisartikel, der normalt koster penge. Vi håber, at artiklen kan illustrere, at aviserne er andet og mere end nyheder, der typisk ender som citathistorier på gratismedierne. Avisernes store kvalitet beror også på dybde og baggrund og ikke mindst velskrevne personhistorier.

Håber du bliver inspireret til at tegne et prøveabonnement, så du bliver bedre klædt på til at følge samfundsudviklingen.

Få et tilbud på avisen - ring 38 39 40 eller mail adm@sermitsiaq.ag

Debatten om krydstogtsskibenes bidrag til Grønland er langtfra ny, for på efterårssamlingen ligger der allerede et forslag fra Naalakkersuisut om at genindføre en krydstogtpassagerafgift på 50 kroner per passager og fordoble havneafgiften for de store krydstogtskibe. Derudover er der forslag om, at kommunerne skal have mulighed for at fastsætte et miljø- og vedligeholdelsesgebyr på 50 kroner per passager, der kommer i land. Gebyret kan kommunerne anvende til forebyggende foranstaltninger, vedligeholdelse eller forbedringer af eksisterende faciliteter samt til opførelse af nye faciliteter i områder, der indirekte påvirkes af den øgede turisme. Samlet set vurderes passagerafgift, øget havneafgift og gebyret at bidrage med yderligere cirka 25 millioner kroner til Grønland.

Udover nye afgifter og gebyrer har naalakkersuisoq for selvstændighed og udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (Siumut) og Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA) været ude med forslag til stramninger herunder en afgrænsning af, hvor krydstogtsskibene må sejle henne, og de foreslår konkret, at der strammes op på krydstogtsejladsen i områder og fjorde ved Qaanaaq, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq.

I dag må krydstogtskibe som udgangspunkt sejle overalt, dog skal de have særlig ekspeditionstilladelse for at sejle i Nationalparken. Derudover er der lodspligt for skibe med mere end 250 passagerer ombord.

KNAPK bakker op om stramninger

Forslaget om en afgrænsning af områder, hvor skibene må sejle, bakkes op af fisker- og fangerforeningen KNAPK, der har fået klager fra fangere i Ittoqqortoormiit og Qaanaaq, der mener at krydstogtskibene sejler i yngleområder for narhvaler uden hensyntagen til fangererhvervet. KNAPK mener derfor, at der skal være forbud mod uvedkommende sejlads i fjorde og særligt i Nationalparken. Derudover skal krydstogtsskibene undgå fodrings- og ynglepladser for narhvaler og fugle, og de skal respektere lokale fangstperioder med maksimal afstand.

Naalakkersuisuts forslag om genindførelse af passagerafgift og fordobling af havneafgift for de store krydstogtsskibe er på dagsordenen 3. oktober. Ifølge Kalistat Lund arbejdes der på en ny bekendtgørelse for krydstogtturismen, der skulle være klar, inden sæsonen starter næste år.

Powered by Labrador CMS